Cumartesi, Temmuz 20, 2024
Ana sayfa CUMA HUTBELERİ Hutbe: Kudüs ve Mescid-i Aksâ’ya Yönelik Siyonist Saldırılar Durdurulmalıdır

Hutbe: Kudüs ve Mescid-i Aksâ’ya Yönelik Siyonist Saldırılar Durdurulmalıdır

by İlkav Editor
1,5K 👁
A+A-
Reset
Hutbe: Kudüs ve Mescid-i Aksâ’ya Yönelik Siyonist Saldırılar Durdurulmalıdır 
 
“Zulmetmekte olanlar, nasıl bir inkılâba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir…”
Kardeşlerim, bugün Hicrî Şevval ay’ının 9’u 1442/Cuma
 
Kudüs, Mescid-i Aksâ ve Filistin ibretlik ve tehlikeli gelişmelere sahne oluyor. Katil ABD ve Siyonist teröristlerin belirledikleri programlar doğrultusunda giderek daha da pervasızlaştıkları ve daha önce “bu kadarına cesaret edemezler!” diye tahmin edilen adımları birbiri ardına attıkları görülüyor.  Kudüs’ü tamamen Yahudileştirme, terörist İsrail Devletinin başkenti ilan etme, Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilerin evlerini gasp etme ve Mescid-i Aksâ’yı yıkıp Harem-i Şerif bölgesinde Siyon Tapınağı inşâ etme faaliyetlerine hız kazandırdıkları bariz bir şekilde görülüyor.
 
Ümmetin suskunluğundan aldıkları cesaretle taktiklerini değiştirmeden işletiyorlar. Siyonistler bir yandan provokatif eylemlerle sinsi planlarını icrâya çalışırken buna karşı Filistin halkının verdiği tepkileri de yeni baskılar, yasaklar ve sindirme kampanyalarının gerekçesi olarak kullanıyorlar.
 
Filistin halkı onca zorluğa, sıkıntılara, imkânsızlıklara rağmen elinden geleni yapmakta, kadınlarıyla, gençleriyle direnmektedir. Onlar sürekli mücadele alanındalar. İşgal ve kuşatma altındaki Filistin halkıyla birlikte İslâm Ümmetinin de Kudüs’e ve Mescid-i Aksâ’ya yönelik Siyonist saldırganlığa karşı harekete geçmesi elzemdir.
 
Aksâ’ya sahip çıkma sorumluluğu İslâm Ümmetinin omuzlarındadır. Bunu Mahmud Abbas gibi işbirlikçilerden ve ABD, AB gibi ülkelerle stratejik ortaklık oluşturan ve onlar tarafından sürekli istismar edilip kullanılan liderlerden bekleyemeyiz. Sorumluluk Ümmettedir, omuzlarımızdadır. Ne yapabiliyorsak onu yapacağız! Şimdi harekete geçme zamanı! İşgale ve gaspa karşı hiç olmazsa sesimizle-soluğumuzla karşı durma, direnen kardeşlerimizin yanında olduğumuzu haykırma zamanı!
 
Bilelim ki, Kudüs ve Mescid-i Aksâ neden bu haldeyse, işgal altındaysa ümmet de onun için bu zulüm ve zillete muhataptır. O zaman apaçık bir şekilde ortaya çıkıyor ki, Kudüs ve Mescid-i Aksâ’nın işgal altında olmasının sebebi de, ümmetin zulüm ve zillet altında olmasının sebebi de aynıdır. Ümmet uzun tarihî süreçte Kur’an’ı terk edilmiş bırakarak, Rasulün ve ilk Kur’an neslinin güzel örnekliğinin mücadele sünnetinden uzaklaşıp önce geleneksel cahiliyeyi üreterek, sonra da modern cahiliye ile uzlaşarak, Allah’ın yardımına müstahak olacak halini kaybetmiştir. Bu süreçte tevhîdî niteliğini ve vahdetini kaybederek parçalanmış, birliğini, zindeliğini ve gücünü kaybederek sömürge olmaya, zulüm altına girmeye ve zillete sürüklenmeye müsait hale gelmiştir.
 
Şimdi, hem öncelikle Ümmetin sonra da Ümmetin izzetiyle özdeş olan Mescid-i Aksâ’nın, Kudüs’ün, Ümmetin kurtuluşu ve izzetli günlere dönmesi de Kur’an’ı ve sünneti terk etme büyük sapmasından dönmesine bağlıdır. İnşâAllah, Ümmet tarihî süreçte üretip tutunduğu,  kendisini zillete düşüren cahiliye iplerini bırakıp, yeniden Hablullah olan Kur’an’a topluca sarılmayı başarabilir ve yeniden vahiyle inşâyı gerçekleştirebilirse, izzetli ve şerefli günler geri gelecek ve tevhid akîdesinde vahdetini sağlamış Ümmete Allah’ın izni ve yardımıyla hiçbir güç galip gelemeyecektir. İşte o gün, ikisi de kuruluşlarından itibaren hep mazlum yerli halkların kanlarıyla beslenen vampir devletler olan, ikiz terör devletleri ABD ve İsrail de, onların destekçileri olan diğer emperyalist güçler de bu kadar cüretkâr ve cesaretli olmayacaklardır. 
 
Ümmetin onuruyla özdeş olan ve işgal altında bulunan Mescid-i Aksâ da işte o zaman yine Allah’ın izni ve yardımıyla kurtulacak, tekrar Kur’an’ın gölgesinde Mü’minlere kucak açmaya devam edecektir. Filistin, Suriye ve Mısır halklarını katleden, mübarek mescidleri işgal altında tutan terörist İsrail’in de, despot Ba’s rejiminin de, katil ABD’nin de, onların maşası olan Mısırlı darbecilerin de zelil olduğu, ağır yenilgiler aldığı görülecek, bölge halkları üzerindeki tahakküm ve zulümleri inşâAllah son bulacaktır. 
 
İşte bir yandan bu izzetli geleceğe taşıyacak tevhid yolunun taşlarını sabır ve azimle döşerken, diğer yandan da bu davanın top yekûn Ümmetin davası olduğu bilinciyle, hepimizin ortak davasını zayıf bırakılmış cılız omuzlarında şerefle ve büyük fedakârlıklarla taşımaya çalışan Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almalıyız. Allah onlardan razı ve yardımcıları olsun, bizleri de bu fedakâr kardeşlerimizin yardımcıları kılsın. Bunun için, başta dua olmak üzere, çok boyutlu maddî ve manevî yardım ve desteklerde bulunmamız gerektiğini idrak edip gereğini büyük bir sorumlulukla ve ibadet bilinciyle yerine getirmek üzere sürekli seferberlik halinde olmalıyız.
 
Konu sadece Kudüs ve Mescid-i Aksâ değildir. Konu aslında Filistin meselesi üst başlığında ya da bütün Ümmetin ve coğrafyasının durumunun değerlendirilmesi üst başlığı altında ele alınması gereken bir meseledir. Filistin meselesi, bütün Müslümanların bir meselesi olmasına rağmen, ABD, İngiltere ve onun gibi emperyalist Batı Devletleri tarafından işgal edilen ve sömürülen İslâm topraklarında kurdurulan kukla, ırkçı Arap idareleri tarafından ne yazık ki çözüm getirici bir şekilde ele alınmamıştır.
 
Müslümanlar olarak, kardeşlerimize karşı girişilen bu zalimce saldırıların ve plan-projelerin durdurulması, onların yaralarının sarılması ve top yekûn yeni bir soykırım ile sürgüne maruz kalmamaları için mücadele etmeye, Kudüs’ü, Mescid-i Aksâ’yı ve Filistin’i unutmamaya, unutturmamaya davet ediyoruz.
 
Yine, bilinçli bir duruşla insanî ve tarihî görevimizi hatırlamak zamanı olduğuna olan inancımızdan yola çıkarak, bütün Müslümanları, bütün erdem sahibi ve insanın insana köleliğini reddeden bütün vicdan sahibi kesimleri Afganistan’da ve Irak’ta ABD’nin ve suç ortaklarının, Çeçenistan’da Rusya’nın, Arakan’da Myanmarlı Budistlerin, Suriye’de Esed’in, Doğu Türkistan’da Çin’in ve Filistin’de de İsrail’in işlediği cinayetleri ve zulümleri ve gözlerimizin önünde işgal edilmeye devam edilen İslam Âlemi’nin her gün daha vahim ve karanlık bir geleceğe doğru sürüklendiğini görmeye davet ediyoruz.
21.05.2021
Hazırlayan: Emrullah AYAN

Yorum yazın

* Bu formu kullanarak girdiğiniz bilgilerinizin saklanmasını ve size ulaşım için kullanılabileceğini onaylıyorsunuz.

İLKAV


İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı

Editör'ün Seçimi

Son Yazılar

İLKAV Teknik Komisyon