Cumartesi, Temmuz 20, 2024
Ana sayfa HABERLER Pamak: ÜMMET COĞRAFYASINDA NEDEN KAN ve GÖZYAŞI EGEMEN?

Pamak: ÜMMET COĞRAFYASINDA NEDEN KAN ve GÖZYAŞI EGEMEN?

by İlkav Editor
886 👁
A+A-
Reset

Yıllardır onlarca sahifelik makalelerde, saatler süren konferanslarda gündem yaparak anlatmaya çalıştığım bu hakikatleri, vakti olmayanlar için daha öz ve kısaca anlatmak üzere bir de şiir formumda anlatmaya çalıştım, inşallah hayra vesile olur. Allah'a emanet olun.

ÜMMET COĞRAFYASINDA

NEDEN KAN ve GÖZYAŞI EGEMEN?

Allah’a ve Rasûl’e itaat zayıfladı, çoğaldı hurafeler

Tevhidden uzaklaşan ümmet parçalandı ve açıldı mesafeler

Kur’an’ı mehcur bırakıp, uzaklaşınca Rasûlün sünnetinden

İmana şirk bulaştırıp, mahrum kalındı Allah’ın rahmetinden

Sömürüye müsait olunca, emperyalistler hücum ettiler

Silahlı ve kültürel işgal yoluyla, milyonları katlettiler

Sonra hep statüko dinleri kuşattı, tüm Müslüman halkları

Adaletsiz hükümetler yönetti, emperyalizmin uşakları

Ekitap için tıklayın

Ümmet coğrafyasının her yanında, kan ağlıyor mazlum halklar

Emperyalistler, sömürü ve katliamı demokrasiyle saklar

Asya, Afrika ve Ortadoğu’da, katledildi on milyonlar

Hâlâ sürer katliamlar, soykırıma mâruz masum insanlar

ABD, İsrail, AB, Rusya ve Çin’in tıyneti, terör ve tuğyan

Kanla beslenir vampir devletler, hepsinden daha üstündür hayvan

Fıtrata, Allah’a isyan edip, insanî olanı tükettiler

Arzda bozgunculuk yaparak, ekini ve nesli ifsad ettiler

Batılı, Doğulu katil demokrasiler, çok uzak insanlıktan

Süflî çıkar için kolayca zulmeder, haz alır korsanlıktan

BM kararıyla kurulan tek sun’i devlettir, İsrail terör devleti

Küresel terör devletinin planıyla, bölgeye soktular bu illeti

Siyonist devlet, vahşice içerek kuruldu Müslim halkın kanını

Sonra da hep kan döküp beslendi, bu yüzden hak etti “vampir” adını

Emperyalist zalimler, onu bölgeye bir bıçak gibi sapladı

Bölgede kan sürekli aksın ve kaos sürsün diye hesapladı

Ümmet, ilâhi yardımdan uzak düşünce, tabi tuttu bu plan

Yüz yıldır, gerilim, kaos, kan ve gözyaşı, bölgeye hâkim olan

Küresel “Finans Kapital Diktatörlüğü” destekler, bu korsanları

Sürekli sömürmek için, silahla hizaya sokar tüm insanları

İnsan hakları söylemi, küresel korsanın en alçakça yalanı

Bu yalanla kanını döküp sömürdükleri, dünyanın geri kalanı

Küresel diktatöre bağlı despotlar hâkim, bizim coğrafyaya

Halkını ezerek hizmet eder, küresel katil hegemonyaya

Çoğalıyor mülteci kampları, doluyor tüm zindanlar

Müslüman halklardan yükseliyor, hep feryâd-u figânlar

Filistin, Afganistan, Türkistan, Yemen, Arakan’da yaşananlar

Demokrat dünyaca görülmez; işkence, zulüm, katliam yapanlar

Suriye, Mısır, Suudi Arabistan ve de Körfez’in şeytanları

Emperyalist projeye uyarak, zulmedip sömürür insanları

Bölgedeki tüm yönetimler, terör devletleriyle müttefik

İslam’a, Müslime karşı, işgal ve zulümde ortak ve refik

Bu bölgede iktidarlar, sert slogan atıp “halkın gazını alır”

“İktidar slogan atmaz, somut iş yap” demeyen, tesirinde kalır

İş yapması gereken “sert sözle” yetinirse, ciddiye alınmaz

İsrail de alıştı, “sert sözün” arkası boştur, hiç umursamaz

DAVOS “sert çıkışı” ardından, İsrail’e verilen destek yüz kızartır

Sözler Filistin’den, eylemler İsrail’den yana olur, onu şımartır

Malatya Kürecik Füze Kalkanı, istihbarat verip korur Siyonist’i

OECD üyeliğiyle desteklendi, bölgenin en vahşi faşisti

Siyonist devlete NATO yolunu açan da, aynı siyasi lider

İsrail’e daha pek çok destekler, “sert çıkış” örtüsü altında gider

Mavi Marmara katili, paraya tahvil ile kurtarıldı yargıdan

Ticari ilişki zirve yaptı, “sert açıklamayla” kaçıldı sorgudan

Birçok Müslüman da sorgulamadan, “sert açıklamaya” selam çakar

Protestoda iktidarı hedef almaz, destekçi bir mecrada akar

Devlet, en büyük “çelik” ihracatını terör devletine yapar

Bazı Müslümanlar bunu görmez, oyalayıcı yollara sapar

İsrail mallarını “boykot” çağrısı, tabi ki bilinç kazandırır

Ama Devlet gümrükten sokmasa, en etkin sonuca ulaştırır

Yapılması gereken, yönetimleri zorlamak, somut adım atmaya

Asla itibar etmemektir, “sert sözle gaz alıp” halkları aldatmaya

İslam’ı İstismar Teşkilatı” da, yalnız laf edip “halkın gazını alır”

Siyonist daha çok azar, yaptığı zulüm, işgal, hep yanına kâr kalır

İşte bu yüzden Filistin, yaklaşık yüz yıldan beri kan ağlar

Yaşlı, genç, kadın, çocuk ayırmayan katliam, yürekler dağlar

O halde, somut yaptırım uygulamayan ülkelere hesap soralım

Protesto için, bölgenin iktidar kapılarında eylem yapalım

İŞGAL ALTINDAKİ MUKADDES BELDE

ve MESCİTLERİN KURTULUŞ YOLU

Yalnız Kudüs-Aksâ değil, Mekke ve Kâbe de işgal altında

İki işgalci, yakın dost ve müttefik, İslam’ın karşısında

“Kâbe imamı” denen zalim, terörist Amerika’yı metheder

ABD-İsrail silahları ise, sürekli Müslim katleder

Hepsi işgal altında; Kâbe, Aksâ ve Nebevî mescitler

Mekke, Medine ve Kudüs’deki, mukaddes emanetler

Üç mescidin anlam ve değeri, ümmet onuruyla özdeştir

Ümmet izzeti kazanmadan, kurtuluş, beyhude özleyiştir

Yozlaşıp Yahudileşen ümmet imtihanda, manevi bir Tih’te

Hablullah’a sarılıp Tih’ten çıksa, Allah izzet de verir, fetih de

Zilletten çıkış için, Kur’an ve Rasule sarılıp tevhidî ümmet olmalı

“Küfür tek millet”e mukabil, ilâhi destekli “tek İslâmî millet” olmalı

Tih’ten çıkamayan ümmet, izzete kavuşamaz, sürekli zelil olur

Bâtıl işgal ve kuşatmayı asla aşamaz, her zaman rezil olur

Hâlbuki, “Hak gelse bâtıl zail olur”, bu Yüce Allah’ın va’didir

Hakk’ı doğru temsil etmeyen zelil olur, bu da O’nun takdiridir

Kurtuluş yok; ümmet tekrar Kur’an’la izzete kavuşmadan

İzzet yok, Müslim coğrafyası İslam hâkimiyetine ulaşmadan

Bölgenin tümünde hâkim, şirke bulaşmış statüko dinleri

Bu yüzden bitmez, Siyonist’e dostlukları, Mü’min’lere kinleri

Kurtulamaz Mekke, Kudüs, Kâbe ve Aksâ, vahiyle dirilmeden

Ankara, Tahran, Kahire, Bağdat, Şam, Riyad, İslam’la yönetilmeden

Kudüs, ulusalcı, laik Arap’lara verilse, Aksa yine kurtulmaz

İşgalci değişir, zulüm farklı boyuta geçer, ama izzet bulunmaz

Kabe, bayrağında “la ilahe illallah” yazan devletin işgalinde

Gerçek kurtuluşa ulaşır, ancak İslam’ın hâkim olması halinde

Ümmet, istikameti bozup zelil oldu, kaybedildi Kâbe ve Aksa

Kur’an’a sarılıp gaybî yardımı hak etmeden, kurtulamaz asla

İlâhî yardımsız beşerî savaşta, güçlü olanlar gâlip olur

Müslim ilahi yardım alsa, daha güçlü kâfir bile mağlup olur

Yalnız Filistin’deki bir avuç mü’min, ilâhî yardımı hak ediyor

Bu yardımla, silah gücü büyük Siyonist orduya, azimle direniyor

Ümmet ise, Kur’an’a topluca sarılıp, kazanmazsa izzetini

Asla hak etmez Rabbin yardımını ve galip kılacak rahmetini

Haydi sorumluluk alıp, Kur’an ve sünnetle inşa edelim ümmeti

İlâhi yardımı hak edelim ki, Rabbimiz kaldırsın bizden zilleti

Ancak o zaman, Mekke, Kudüs ve ümmet de, izzetiyle buluşur

Ümmet coğrafyası da, Kâbe ve Aksa da hürriyete kavuşur

Allah nasip etsin, bu büyük sorumluluğu hakkıyla idrak etmeyi

Gereğince amel etmek için seferber olup, bu yolda can vermeyi

Yorum yazın

* Bu formu kullanarak girdiğiniz bilgilerinizin saklanmasını ve size ulaşım için kullanılabileceğini onaylıyorsunuz.

İLKAV


İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı

Editör'ün Seçimi

Son Yazılar

İLKAV Teknik Komisyon