Perşembe, Haziran 13, 2024
Ana sayfa HABERLER Takva Secdelerinin Mütevazı Mescidlerinden Şeklî Secdelerin Gösterişli Camilerine (Kendi Sesinden Şiir)

Takva Secdelerinin Mütevazı Mescidlerinden Şeklî Secdelerin Gösterişli Camilerine (Kendi Sesinden Şiir)

by İlkav Editor
792 👁
A+A-
Reset

Mehmet Pamak’ın kaleme aldığı “Takva Secdelerinin Mütevazı Mescidlerinden Şeklî Secdelerin Gösterişli Camilerine” isimli şiiri kendi sesinden sizlere sunuyoruz.

TAKVA SECDELERİNİN MÜTEVAZI MESCİDLERİNDEN ŞEKLÎ SECDELERİN GÖSTERİŞLİ CAMİLERİNE

(05 ile 25 Haziran 2021 döneminde yazıldı)

Yeryüzü ve hayatın bütünü, Müslim için Rabbe secde yeridir

Secde ise, her hayat alanında O’na itaatin temsilidir

“Yaratmak da emretmek de Allah’a ait”, O, her varlığa emreder

Ve her yarattığından, emrine uyarak secde etmesini ister

Ekitap için tıklayın

“Gökte ve yerde varlıklar, Allah’ı hamd ile tesbih ve secde eder”

“O, ne emretmişse yaparlar, budur onlara takdir edilen kader”

“Evrendeki varlıklar gibi, fıtrat da yalnız Allah’a secde eder”

Rabbimiz, insana da, vahyine itaat ile secdeyi emreder

Secdeyle işlev görür, gökler, yer, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, denizler

Trilyonlarca hücremiz de secde edip, ilâhî yasayı izler

İnsan hariç tüm varlıklar, “tav’an ve kerhen tek Allah’a secde eder”

Bu sebeple, evrende muhteşem bir düzen, ahenk ve barış hükmeder

İradeli insan, başka ilah da edinip isyan eder Allah’a

Haksızlık, zulüm ve fesad oluşur, secde edince birçok ilaha

Ey insan! Görsene “evren ve fıtrattaki, ahenkli düzen ve rahmeti”

Sen de “secde edenlerden ol ve ölüme kadar sürdür bu ibadeti”

Kur’an, “her secde yerinde yüzünü Rabbe çevir ve adil ol” diyor

“Dini Allah’a has kılıp, yalnız O’na kulluk yapmayı” emrediyor

Allah’ın hükmü şudur; “onlara ne oluyor, neden etmezler iman?”

Ve “neden secde etmezler, emrimi hâvî Kur’an okunduğu zaman?”

Allah, “kendisine Kur’an okunduğunda secde etmeyene kâfir” der

“İman edip salih amel işleyene de, kesintisiz ecir” vadeder

Kur’an’da, “emrimden bir şeriat gönderdim, ona uyun” hükmü var

Şeriata uygun “amel” ve “secde”yle, “ibadet edin” rüknü var

Vahye uyup sâlih amelle secde etmek, gereğidir İslam’ın

Bu, hayatı Allah’a secde ettirmek ve ön şartıdır imanın

“Güzel söz” tevhid ve takva secdeli “salih amel” yükselir Allah’a

Namaz secdesi yerde çürür, hayat secde ederse başka ilaha

Secde, her hayat alanında Allah’a itaat ve teslimiyettir

Hayatın tümünü Allah’a secde ettirmek, İslamiyet’tir

Rükûyla boyun eğilir, secdeyle itaat edilir Rabbimize

Hayatı Allah’a rükû ve secde ettirmek, farzdır üzerimize

Müslim, tüm hayatta “Rabbin rızasını arar, rükû ve secdeyle”

Yalnız Allah’a kulluk yaparak, hayatını boyar O’nun rengiyle

İnsanın hayatı, dışa yansıyıp tanınmayı sağlayan yüzüdür

Müslim kimliğini tezahür ettiren, bu “yüzdeki secde izi”dir

Hayatlar, Allah’ın hükmüne secde ile inşa olur, arınır

Müslim şahsiyet ise, hayatındaki “secde izi”nden tanınır

Ömrünün tüm alanlarında, Allah’a itaat eden her Müslim’in

Hayatındaki “secde izi”, tanınmasını sağlar, bu kimliğinin

Rasûlullah bildirdi ki; “yeryüzü mescid kılındı” mü’minlere

Allah’a kulluk bilinciyle, hayatı secde olan muhsinlere

Tüm hayat secde alanı, yeryüzü mescid kılındı Müslim olana

Ne mutlu, hayatını secde ettirip, dini Allah’a has kılana

Müslim, hayatını Allah’a rükû ve secde ettirip ibadet kılar

Böylece, Rabbin rızasını kazanmayı ve kurtuluşu umar

Camide secde edip, hayatı secde ettirmeden, Müslim olunmaz

Hayatında “secde izi” görünmeyense, mü’min olarak tanınmaz

Tüm evrenle birlikte, her hayat alanında secde gerek Allah’a

Secde kulluktur, ilahi emre uyarak sarılalım Hablullah’a

Namazdaki rükû-secde, hayatın rükû-secdesini temsil eder

Hayatı rükû-secde eden kişi için, bu temsil anlam kesbeder

Namazdaki rükû-secdeler, bu bilinçle gerçekleşirse eğer

Ancak o namaz, “kötülükten alıkoyup iyiliğe sevk eder”

Kur’an hükmü, bireysel, toplumsal, kamusal alanları da kuşatır

Secde, sosyal, ekonomik, hukuki hayatı, vahye uygun yaşatır

Siyaset, ticaret, ahlâk da secde etmeli, Yüce Yaratan’a

Yoksa, haksızlık, sömürü, fesad oluşur, zulmedilir insana

Bütün hayat alanlarında, aynı kıbleye dönerek, edilir secde

Secde hayatı kuşatınca, kalpler mutmain olur, ulaşır vecde

Takva secdesiyle, hayat ibadet oldu, tevhidî ümmet dirildi

Camiye hapsolunca, hayat yozlaştı, vahdet ve ümmet yitirildi

Secdenin hayatı kuşattığı dönemde, mütevazıydı mescidler

Kur’an hayatın bütününe hükmeder, fırsat bulamazdı müfsidler

Tersi oldu, secde hayattan camiye çekilip içi boşaldı

Fesad hayatı kuşatıp yozlaştırdı, isyan ve tuğyan çoğaldı

Hayat Allah’a secde etmeyince, başka ilahlara da tapıldı

O camiye hapsedildi, hevaya ve tağuta kulluk yapıldı

Hayatı secde etmeyen; lüks camide, şeklî secdeyle aldandı

Hayat secdesini terk ettiği halde, kendini Müslüman sandı

Takva üzere mescidler yok oldu, gösterişli camiler çoğaldı

Statüko sahiplerini meşrulaştırıp, Allah’tan uzak kaldı

Saltanat sürecinde, statüko dini geçti, tevhid dini yerine

Kitleler, gösterişli camilere aldanıp, secde etti emrine

Takva üzere mescid, eğitim, arınma ve inşa merkeziydi

Gösterişli cami, bu işlevini yitirmiş bir sanat eseriydi

Mescid mütevazıyken, imânı ve insanı inşa işlevi gördü

Saltanatta, bu inşa ihmal edildi ve lüks cami inşası sürdü

Rükû ve secdeler, camiye çekildikçe, hayattan ve toplumdan

Yozlaşmayı örten gösterişli camiler, uzak düştü İslam’dan

Bugünse, secde camide mahkûm, laik devlet sanki gardiyan

Tüm toplumu ve hayatı kuşattı, günahlar ve Allah’a isyan

Secde hayatı bırakınca, oluşan boşluğu doldurdu günahlar

Vahye uymayan hayatta zulümler arttı, semâyı inletti ‘ah’lar

Daha büyük, görkemli camiler gerek, bu zevâli örtmek için

Toplumu “Allah ile aldatarak”, sürü misâli gütmek için

Secde hayatı kuşattığında, mütevazı mescidlerimiz vardı

Hayatı bırakıp mescide sığındı, lüks camiler ümmeti sardı

Yoksullar varken, altınlı çini ve seramikle camiler süslendi

Kapitalist büyük sermayedar bile, cami inşaya heveslendi

Ey sermayedar! İşçi sömürüsü ve haksız kazanç, camiyle örtülmez

Piyasa ilahına secdeyle, cami de yapsan, ukbâda yüzün gülmez

Şeklî secdenin lüks camileri, çok pahalı ziynetlerle dolu

Ümmetin yarısı aç yatarken, büyük masraf ve israfla defolu

Allah’ın isminin anıldığı küçük mescid, değerli ve yücedir

Başka adların anıldığı lüks, büyük cami, önemsiz ve cücedir

Kâbe, kıblemiz, Allah’ın beyti ve mukaddes mescidimiz

Yapısı mütevazı, son derece sade ve vakur, o bizim izzetimiz

Görürsün duvarlarındaki, düzgün dahi olmayan sade taşları

Ona, mü’minler hayranlıkla bakar ve huşuyla akar gözyaşları

Lüks ve ihtişamdan çok uzak, sadeliği yüceltiyor bu beyti

Onu değerli ve mübarek kılansa, Allah’ın hükmü, daveti

Rasûlün mescidi de aynı sadelikte, alelade dört duvarla örüldü

Güneşten ve yağmurdan koruması için, hurma dallarıyla örtüldü

Takva üzere inşa edilen mescidler, sade, vakur ve saygındı

O zaman yeryüzü mescid bilinir, secdeler tüm hayata yaygındı

Sonra içi boş şekil ve söz oldu, camide secde, minarede tevhid

Fıtratlar kirlendi, imana şirk bulaştı ve bozuldu Allah’la ahid

Mescidler yine mütevazı olsun, secdeler yeryüzüne yayılsın

Kur’an’la birlikte dünyayı kuşatıp, hayatı ibadet kılsın

Toplumda suç oranı arttıkça, hapishaneler artar ve büyür

Secdeler hayattan çekildikçe, camilerde gösteriş alıp yürür

Secdeyi hayattan çıkarıp camiye hasreden, herkese zulmeder

Kur’an’ı camide telaffuz edip, hayata hevasıyla hükmeder

Büyük görkemli camiler yaparak, secdeyi oraya hapsetmeyin

Secdenin hayata yayılmasını önleyip, Kur’an’ı ketmetmeyin

Bugün, secde camide mahpus, tevhid de minarede mahzun ve garip

Hayat secdeden mahrum, ibadet forma mahkûm, günah azgın ve gâlip

Büyük, lüks, gösterişli camiler, güzel kılmaz İslam’ın imajını

Hayat ve ahlâktaki “secde izi”yse, tesirli kılar mesajını

Çok masraflı görkemli camiler, bir nevi güç göstermeyi simgeler

Hâlbuki İslâm, takva, tevazu, merhamettir, gönül fethini diler

Lüks camiler, sultanların namı, takva mescidi, izzetimiz bizim

Secdemiz, vahiyle hayatı diriltsin, yeryüzü mescidimiz bizim

Allah’a, Rasûlüne itaatle, secdeyi tüm hayata yayalım

Hamâsete, lüks camiye aldanmadan, yeryüzünü mescid kılalım

Bu sorumluluğu idrak edip, hayata hâkim kılalım ki secdeyi

İnşaAllah hak ederiz, “kullarım” hitabıyla verilen “müjde”yi

Mehmet PAMAK

Yorum yazın

* Bu formu kullanarak girdiğiniz bilgilerinizin saklanmasını ve size ulaşım için kullanılabileceğini onaylıyorsunuz.

İLKAV


İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı

Editör'ün Seçimi

Son Yazılar

İLKAV Teknik Komisyon