Cumartesi, Temmuz 20, 2024
Ana sayfa DİĞER Hutbe: Gündemimizin Birinci Maddesi: Yalnız Allah’a Kulluk Yap!

Hutbe: Gündemimizin Birinci Maddesi: Yalnız Allah’a Kulluk Yap!

by İlkav Editor
1,8K 👁
A+A-
Reset
Hutbe: Gündemimizin Birinci Maddesi: Yalnız Allah’a Kulluk Yap!
 
“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki, kendinizi koruyasınız.” (Bakara: 21)
 
Dünyevîleşme belasından, imanımıza şirk bulaştırmaktan korunmak ve dünyamızı âhiretimizin tarlası olarak en iyi bir şekilde değerlendirebilmek için, Kur’ân’ı hakkıyla tilâvet ederek iman-amel bütünlüğü içinde hayatımızı ibadet kılmalı ve İslâm’a girip Allah’a teslim olan gerçek Müslimler olmayı başarmalıyız. Bunun için de, Kur’an ve sünnete dayalı sahih İslâm’ın ölçülerini iyi kavrayıp hayatımızı Allah’a rükû ve secde ettirmeli, Müslümanca yaşayıp Müslüman olarak ölmek ve âhirete hazırlanmak için, hayatımızın tüm alanlarında ve bütün ömrümüz boyunca “yalnız Allah’a kulluk” bilincini belirleyici kılmalıyız.
Kulluk bilincine sahip olmak demek; hayat gündeminin birinci maddesine sürekli olarak, “sadece Allah’a kulluk yapma ve âhirette hesap verme duyarlılığını” yerleştirmek ve bütün hayatını bu bilinçle inşâ ve ihyâ etme çabası göstermek demektir. Müslim/Müslüman olmanın temel şartı olarak, kulluk ve âhiret eksenli hayat tasavvuruna sahip olmak ve hayatını bu eksen etrafında şekillendirmektir. 
Arzın hangi bölgesinde, hangi zaman diliminde ve hangi şartlar altında bulunursak bulunalım, her zaman, hayat gündemimizin birinci maddesi, daha sonraki gündem maddelerini de belirleyici bir rol oynamak üzere, yaratılış gayemiz olan “yalnız Allah’a kulluk” olmalıdır. 
Kulluk ve âhiret eksenli hayat tasavvurumuzu sosyalleştirmek, Rabbimize nasıl kulluk yapabileceğimizi öğrenmek için Kur’ân’ı hakkıyla okuyup öğüt almak ve Allah’ın hükümlerini iman-amel bütünlüğü içinde hayata hakim kılmak, hayatımızı ibadet kılmak olmalıdır. Sürekli bu bilinçle, bu şuurla, Allah’ı razı edebilecek amellerde bulunmak, kınayıcıların kınamasından korkmadan sadece Allah’a kul olmanın imkanlarını aramak, oluşturmak bir Müslüman olarak en öncelikli ve sürekli gündemimiz olmalıdır. 
Hayatımızda, davranışlarımızda, ticaretimizde, siyasetimizde, sözlerimizde, amellerimizde, sosyal ilişkilerimizde, âile ve komşuluk ilişkilerimizde, hasılı bütün bireysel ve toplumsal pratiğimizde sadece Allah’ın rızasını gözetmek, sadece ve sadece Rabbimizin emrettiği gibi yaşamak, her zaman ve zeminde ilk gündem maddemiz olmalıdır. Bu sebeple hayatın hiçbir alanında Allah unutulmamalı, Allah’ın zikri görmezden gelinmemeli, Allah yokmuş gibi davranılmamalı ve bütün hayat alanlarında Allah’ı zikrederek tüm gündem maddelerimizde Allah’ın zikri belirleyici kılınmalıdır. 
Temel dayanağımız Kur’ân’ı belirleyici kılarak, Rasûl’ün ve ilk Kur’an neslinin yolunda, bulunduğumuz zaman ve zeminde çağımızın Kur’an toplumunu oluşturma cehd ve gayreti içinde olmak, din günü ve uhrevî hesabı gündemimizden hiç çıkarmadan, Kur’an’ın ışığında âhiret eksenli bir hayatı yaşamak her zaman ilk sıradaki işimiz olmalı ve bu ilk gündem maddesi ardından gelen bütün gündemlerimizi de yönlendirici, sınırlandırıcı ve belirleyici bir rol oynamalıdır. 
Böyle olunca, yani gündemimizin ilk maddesi yukarıda ifade edildiği gibi belirlenince, hayatımızın diğer gündem maddelerinde yer alan her şey de, ilk maddedeki ölçüye uyum sağlayınca, hepsi ibadet olma vasfı kazanacak ve sonuçta hayat ibadet kılınmış ve tüm hayat alanlarında Allah’a secde edilerek hayatımız Allah’a secde ettirilmiş olacaktır. Böylece hayatımız âhiretimizin tarlası olarak en güzel biçimde değerlendirilmek suretiyle ölüme hazırlanılarak, inşâAllah yüz akıyla Rabbimize dönebilme umudu oluşabilecektir. 
Halbuki pratikte çoğunlukla yapıldığı gibi, gündemin birinci maddesine diğerlerinden birisi yerleşirse, mesela; zengin olmak, kariyer yapmak, iktidar olmak, dünya ekinini/kazancını artırmak ve benzerleri birinci maddeye yerleşirse tehlike çanları çalmaya başlar. Çünkü her şeye rağmen zengin olmak, kariyer yapmak ya da iktidar olmak, dünya kazancını artırmak, dünyada rahat yaşamak, dünyevî bazı hedeflere ulaşmak amaç edinilirse ve yalnız Allah’a kulluğun gerekleri daha sonraki maddelerde ikinci plana düşürülürse işte o zaman “şirk”in yolu açılacaktır. Böylece gündemin ilk maddesinde yer verilen dünyevî hedefler, gündemin sonraki maddelerine düşürülmüş olan kulluğu belirlemeye, sınırlamaya ve insanı uhrevî hedefinden uzaklaştırmaya başlayacaktır. 
Gündemin birinci maddesine “sadece Allah’a kulluk yapma” hedefini yerleştiren Müslüman, “Rabbime kulluk yapmama engel olmayacak kadar zengin olabilir, kariyer yapabilir ya da diğer dünyevî hedeflerime ulaşabilirim” dediği için hepsi ibadete dönüşmekteydi. Aksini yaparak birinci gündem maddesine diğer dünyevî hedeflerini yerleştiren ise artık, zenginliğime, kariyer yapmama ya da diğer dünyevî hedeflerime engel olmayacak kadar Allah’a kulluk yaparım halini yaşamaya başlayacaktır. Böyle olunca da, artık bu ilk maddedeki dünyevî hedeflere ulaşmaya engel olmayacak kadar Allah’a kulluk yapma noktasına sürüklenince de, hevânın ilahlığı ve şirk meydana gelecektir. 
 
06.03.2020
Hazırlayan: Emrullah AYAN
 
 
 
 
 
Not: Bu metin, Mehmet PAMAK’ın Kur’an ve Sünnet’e Göre Müslüman Olalım kitabının 375-378. sahifelerinden hutbeleştirilmiştir.
 

Yorum yazın

* Bu formu kullanarak girdiğiniz bilgilerinizin saklanmasını ve size ulaşım için kullanılabileceğini onaylıyorsunuz.

İLKAV


İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı

Editör'ün Seçimi

Son Yazılar

İLKAV Teknik Komisyon