Cumartesi, Temmuz 20, 2024
Ana sayfa CUMA HUTBELERİ Hutbe: Allah her konuda kuluna yeter

Hutbe: Allah her konuda kuluna yeter

by İlkav Editor
121 👁
A+A-
Reset

Hutbe: Allah her konuda kuluna yeter
“Allah, kuluna yetmez mi? Seni O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi dalâlette bırakırsa, ona yol gösterecek kimse yoktur.” (Zümer: 36)
Kardeşlerim, bugün Hicrî Zilhicce ayının 22’si 1445/Cuma  

Müşrik Kureyşliler şöyle diyorlardı: Muhammed, ilahlarımıza sövmekten ve bizi ayıplamaktan vazgeçmezse, mutlaka ilahları onlara musallat kılacağız; dolayısıyla ona delilik veya cinnet isabet edecek ve kötülük gelecektir. Bunun üzerine Allah, hutbemize konu olan bu âyetini indirdi.
“Allah, kuluna yetmez mi?” Evet, yeterlidir. Öyleyse kim veya hangi şey o mü’mini korkutabilir; Allah onunla beraber olduktan, kendisi de kulluk makamına yükselip, bu makamın hakkını ödedikten sonra. Bütün kullarının üstünde egemen olan, yüce kudret sahibi Allah’ın kendi kuluna kâfi olduğundan kim şüphe edebilir?
Her zaman, her yerde ve her konuda Allah kuluna yeterlidir. Kula Allah’tan başkası lâzım değildir. Allah var, başkasına gerek yoktur. Korku, saygı ve güven mercii olarak Allah’ı bilip tanımayanlar herkesten ve her şeyden korkarlar. Başkalarına karşı korkusuz, hür ve özgür olabilmenin yolu korku merciini bilmeden geçer.
İşte onu soruyor Rabbimiz. Mutlak güç sahibi olan Allah size yetmiyor mu ki, O’ndan başkalarına yöneliyorsunuz? Güç kaynağınızın farkında değil misiniz ki başkalarına güvenip sığınmaya kalkışıyorsunuz? Sizin bu güç kaynağınızın farkında olmayışınızı, Rabbinize güvenmeyişinizi, sizlerde olmaması gereken bu tür zaafları gören kâfirler de cesaret bulup sizi Allah’tan başka şeylerle, paralarıyla, ekonomik ve siyasal güçleriyle, askerî kuvvetleriyle korkutmaya ve sizleri kendi egemenlikleri altına almayı deniyorlar.
“Korkulmaya lâyık olan, güç sahibi olan Benim ve Ben kuluma kâfiyim. Sizi benden başkalarıyla korkutmaya çalışanlara kulak asmayın. Ama Allah kimi saptırmışsa artık onu doğru yola iletecek yoktur.”
Hidâyette olup hidâyette kalmayı dileyip de Allah’ın kendilerine hidâyet ettiği mü’minler sadece Allah’tan korkar, sadece Allah’a güvenip bağlanırlar. Çünkü her konuda Allah kuluna kâfidir. Rızık vermede kuluna Allah kâfidir de hüküm koymada, yasa belirlemede kâfi değil mi? Her konuda yasası, hayat programı, fiilleri tüm tasarrufları konusunda kul Allah’ın kendisine kâfi olduğuna inanmalı ve bu inancı bizzat hayatında yaşamalıdır. Bizler kesinlikle biliyor ve inanırız ki, Alîm olarak Rabbimiz bize kâfidir, Habîr, Rezzâk, Rab ve İlâh olarak da kâfidir.
Alîm olan Allah’ın kitabı bizim için yeterlidir, bir başkasına ihtiyacımız yoktur. Örnek ve önder olarak Allah’ın Rasulü yeterlidir, bir başkasına ihtiyacımız yoktur. Hakîm olarak Allah’ın âyetleri bize yeterlidir, başka yerde hikmet aramaya ihtiyacımız yoktur. Rezzâk olarak, rızkın vericisi ve tüm sebeplerinin yaratıcısı olarak Allah bize kâfidir, başkalarına ihtiyacımız yoktur.
Azîz olarak Allah bize yeter, izzeti ve şerefi sadece O’nda görür, O’ndan, O’na kulluktan bekler, başka yerde izzet ve şeref aramayız. Müheymin, murâkıb ve gözetleyici olarak Allah bize yeterlidir, başkalarının denetleyiciliğine ihtiyacımız yoktur. Bizi hiç kimse görmese de Rabbimizin gördüğü şuuru içinde O’nun haramlarını işlemekten sakınırız. Rahmân ve Rahîm olarak, Rab ve İlâh olarak O bize kâfidir, kendimizi başkalarına değil, sadece O’na beğendirmeye çalışırız, O’nun beğenisi bizim için yeterlidir. Ama kâfirler, müşrikler Allah’tan başkalarını size saygın, güçlü ve egemen gösterecekler.
Başkalarını Allah’a alternatif olarak gösterecekler. Başkalarının yasalarını, sistemlerini Allah’ın yasalarına alternatif olarak sunacaklar. Başkalarının siyasal ve askerî güçlerini Allah’a alternatif olarak gösterecekler. “Allah güçlü ama falanlar da güçlüdür, onlardan da korkulmalıdır diyecekler. Allah Rahmân ve Rahîmdir ama filanların, filan tâğutların rahmeti de bizi kuşatmıştır” diyecekler.
“Allah Alîmdir, ilmi tamdır ama falanlar da şu şu konuları bilmektedir. Aslında günümüzde Allah bilgisine ihtiyaç kalmamıştır, bugün bilim her şeyi çözecek güce ulaşmıştır,” diyerek Allah’ın bilgisine karşılık laboratuarı, vahye karşılık bilimi alternatif olarak koymaya çalışacaklar. Allah’tan başkalarına saygı göstermeye çalışacaklar. Allah’tan başka Allah’a denkler, şerikler bulup onları gündemlerinize sokacaklar, insanların gözlerinde büyük, saygın ve muhteşem hâle getirecekler. “İşte bunlar egemenler, siyasîler, hukuk ve eğitim otoriteleri” diyerek hâcet kapısı olarak Allah’ı değil de, bunları gösterecekler. Her konuda Allah’ı değil de başkalarını referans gösterecekler.
Allah’tan başka gayb biliciler, şifa vericiler, Allah’tan başka kanun koyucu Rabler gösterecekler. Yaratıcı olarak Allah’tan başkalarını, egemen olarak başkalarını gösterecekler. “ABD oturduğu yerden bir düğmeye basar ve her şeyi yapar” diyecek ve sizin gündeminize Allah’tan başkalarını koyacaklar. Allah’tan başkalarına itaat etmenizi, onların yasalarını uygulamanızı ve Allah’tan başkalarına saygılı olup onlardan korkmanız gerektiğini söyleyecekler.
Halbuki Allah kuluna kâfidir, Allah’tan başkalarından asla korkmayın. Eğer Allah’tan korkmazsanız, kesinlikle bilesiniz ki, Allah sizi herkes ve her şeyden korkar hâle getirir.
28.06.2024
Hazırlayan: Emrullah AYAN 

1 yorum

Ahmet Özer 28 Haziran 2024 - 17:15

Allah razı olsun hocam…
Antep’ten selamlar

Reply

Yorum yazın

* Bu formu kullanarak girdiğiniz bilgilerinizin saklanmasını ve size ulaşım için kullanılabileceğini onaylıyorsunuz.

İLKAV


İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı

Editör'ün Seçimi

Son Yazılar

İLKAV Teknik Komisyon