Cumartesi, Haziran 22, 2024
Ana sayfa CUMA HUTBELERİ Hutbe: Bir İnsanlık Mektebi Olarak Gazze

Hutbe: Bir İnsanlık Mektebi Olarak Gazze

by İlkav Editor
305 👁
A+A-
Reset

Hutbe: Bir İnsanlık Mektebi Olarak Gazze
“Onlar ki, birtakım kimseler kendilerine: ‘(Düşman) İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun!’ deyince, bu onların imanını artırdı. Ve: ‘Allah bize yeter, O, ne güzel vekildir.’ dediler.” (Âli İmran: 173)
Kıymetli Müslümanlar, bugün Hicrî Cemaziye’l-Evvel ayının 11’i 1445 Cuma.Rabbimiz, yeryüzünün her neresinde olursa olsun müminleri verdikleri tevhid mücadelesinde felaha erdirsin, yardımı ile tecelli etsin.
Rabbimizin beyanı ile bizlere verilen zaman ve mekân çerçevesinde tüm insanlık bir imtihandadır. İnsanlar takdir edilenleri O’nun belirlediği şekil ve istikamette kullanıp kullanmadıklarından hesap vereceklerdir. Allah’ın sorumluluk sahibi kıldığı hiçbir varlık bundan muaf değildir. Verilen nimet, imkân ve ikramlar kadar hesap vardır.
“Andolsun ki biz, insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Karada ve denizde taşıtlara yükledik ve temiz yiyeceklerden onları rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” Mealini verdiğimiz İsrâ suresi 70. âyetinde işaret edildiği gibi insanoğlu yaratılanların birçoğundan üstün kılınmıştır. İnsanoğlu kendisine verilen bu imkân ve nimetleri hem cinslerine ve diğer yaratılmışlara zulüm, bağy ve tuğyan için kullanırsa yaratıcının belirlediği düsturları çiğneyip, her yönü ile zulmetmiş olur.
Bugün çevremize ve dünya insanlığına baktığımızda hep bu tuğyanı, bencilliği ve zulmü görürüz. Bu durum devletler bazında daha zalim ve acımasız olabilmektedir. Orta Doğu’da nerede ise bir asırdır devam ede gelen son bir buçuk aydır fazlası ile yoğunlaşan siyonist zulmü bu halin en açık örneğini teşkil etmektedir. Ve bu zulüm, katliam savunmasız, kadın, yaşlı ve bebekleri dahi hedef alarak insanlık tarihinde eşine az rastlanan boyutlara ulaşmıştır. Ölenler, yaralananlar, yıkılan evler, hastane ve camiler, kullanılan bombaların miktarları ve mahiyetleri artık birer haber olarak dinlenilir oldu. Artık istisnalar hariç tüm dünya, İslâm âlemi de dâhil bu olanları bir film sahnesi izler gibi izliyor. Ciddi hiçbir yaptırım ve tepki gösterilmiyor. Sanki bu yöneticiler ve Rabbimizin hayvandan aşağı olarak tavsif ettiği insânî ve vicdânî duyguları yok olmuş bir güruh sanki başka bir gezegende yaşıyor gibi davranmaktadırlar. Geçmişte benzer yaşananları bizler Kur’an’ın beyanı ile Buruç suresinden öğreniyoruz. Asr-ı Saadet’te de Müslümanlara o günün müşrik zihniyeti ve temsilcilerinin zevk alarak uyguladıkları “Şib-i Ebi Talip” muhasarası diye kaynaklarda geçen ve 3 yıl süren boykot yıllarından tanıyoruz benzerlerini…  Bugünlerde de aynı zulüm Gazze’li Müslümanlara yapılıyor. Gazze’ye gıda, ilaç, su gibi temel ihtiyaçların dahi çok az sayıda geçmesine müsaade ediliyor. Elektrik, su, yakıt verilmiyor. Gazze şu anda aynı boykotu yaşıyor. İki buçuk milyonluk Gazze siyonist katiller ve batılı destekçilerinin işbirliği ile tamamen yok edilmek isteniyor.
Hamaslı kardeşlerimiz yerin metrelerce altında 45 gündür dünyanın en güçlü ordusuna sahip siyonistlere karşı hem direniyor hem de düşmanlarına karşı tünellerden çıkarak onlara büyük zayiatlar verdiriyor.
Hamas ve Gazze’nin yiğit Müslümanları, Rablerinin yardımıyla, bunca dış desteğe, yardıma ve bombalamaya karşı siyonistleri ve tüm dünyayı şaşırtarak direnip yurtlarını savunuyor ve onlarca tank ve mühimmatı yok ederek onlarca askeri telef ediyor.
Kıymetli Müslümanlar! Tüm bunlar Gazze mektebinin Rabblerine dayanıp tevekkül eden, Peygamber ve sahabesini örnek alan cesaretli, sabırlı, dirençli, şehadeti yaşamaya tercih eden, o siyonist ve müşriklerin anlayamayacağı bir iman ve teslimiyete sahip olma bilincinden kaynaklanmaktadır.
Bunca yapılanlara hâlâ sabır edip, direnen bir halkı ve o minik çocukların duruşlarını müşrik ve siyonist beyinler anlayamazlar. Gazze mektebi örneğini “Daru’l-Erkamlar’dan” alır. O mektepte her birisine Yasir ailesinin bilgi, bilinç birikimi ve sabrı verilir. Onların örnekleri Bilal-i Habeşi, Musab bin Umeyr, Habbab bin Eret’tir (r. anhum).
Onlar Kur’an’ı ferdî, toplumsal her konuda yaşam kılavuzu olarak görüp okumaktadırlar. Onlar başlarına isabet eden her türlü zorluğa ve olumsuzluğa “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir, O’na dönücüleriz” diyerek karşılık verip teslimiyet gösterm ektedirler. O mektepte yardımlaşma, inancını savunma ve o uğurda ölme yani şehadet yaşayarak öğretiliyor. Gazze mektebinin minik öğrencilerinin belki özel okul kıyafetleri, kaliteli defter, kalem, çanta gibi malzemeleri yok. Okula götürecek servisleri de yok, ancak çok güçlü bir imanları, putlardan ve putçuluktan uzak anlayışları ve siyonistlere karşı mukavemetleri var.
Gazze hem Müslümanlar için hem de diğer insanlar için bir mekteptir. Bu mektepte Müslümanca nasıl yaşanır, zorluklara nasıl sabredilir, yardımlaşma nasıl yapılır, kardeşlik nasıl tesis edilir, eldeki imkânlar nasıl paylaşılır? Bunlar hep bu mektepte yaşayarak öğretilir. Siyonistler Hamas’ı ve Gazze’yi terörist olarak ilan etse de onlar görüntülerde fark edildiği gibi tüm dünyaya insanlığı öğrettiler. Esirlere yapılan güzel muamele ve onların şahidlikleri bunları ortaya koymaktadır. İslâm sözden öte yaşayarak örneklenir ve bunun en güzel örneğini insanlık Gazze’ye bakarak görebilir. Selam Gazze’nin izzetli, onurlu Müslümanlarına…
24.11.2023
Hazırlayan: Hayati İSAOĞLU

Yorum yazın

* Bu formu kullanarak girdiğiniz bilgilerinizin saklanmasını ve size ulaşım için kullanılabileceğini onaylıyorsunuz.

İLKAV


İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı

Editör'ün Seçimi

Son Yazılar

İLKAV Teknik Komisyon