Pazar, Temmuz 21, 2024
Ana sayfa YazarlarMehmet PAMAK İslam’ı isteyince, hemen çağrıldım istifaya!

İslam’ı isteyince, hemen çağrıldım istifaya!

by İlkav Editor
3,1K 👁
A+A-
Reset

Bugün 12 Eylül darbesinin yıl dönümü. Bilindiği üzere cahiliye döneminde "Türk-İslam sentezini esas alan milliyetçilik ideolojisi"nin önde gelen bir müntesibi olan Mehmet Pamak, o süreçte Maliye Bakanlığında Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken darbecilerin oluşturdukları Danışma Meclisinde Çanakkale Üyesi olarak yer alır.

Rabbimizin hidayetiyle şereflendikten sonra, Almanya'da muhacir olarak bulunduğu 1999-2000yıllarında geçmişini ve o süreci değerlendiren ve henüz hepsi yayınlanmamış bulunan şiir formunda bir kitap hazırlar. İşte bu kitapta yer alıp internet ortamında kısmen yayınlanan Danışma Meclisi günlerini ve sonrasını değerlendiren şiirlerinin tamamını 12 Eylül'ün yıldönümü vesilesiyle sizlerle paylaşıyoruz

1981-1983 Darbe (Danışma) Meclisinde Durum

Darbe meclisinde, ulusçuluk yaptım, alkışlandım
İslam’dan her bahsettiğimde, yuh çekilip dışlandım

Ekitap için tıklayın

Ancak meclis dışında, özgür hissederdim kendimi
Kemalist meclis bir kâbustu, arttırırdı derdimi

İslam'ı terennüm ettikçe, bu yolda yalnız kaldım
İkbal makamında sıkıldım, baskılardan bunaldım

Darbeciye karşı, mecliste savundum tesettürü
Sıralara vurup "yuh" çekti, zalimlerden bir "sürü"

"Türkçüler" de horladı, tesettür konusunda beni
Rahatsız olup sorguladım, "Türk-İslam sentezi"ni

Sentezin ilk tarafı, memnun ediyordu her nefsi
İslam, bir slogan da olsa, rahatsız etti herkesi

Allah’ın ayetlerini okuyunca, laik mecliste
Kimse yanıma yanaşmıyordu, meclisteki kuliste

Bağnaz bir tepkiyle dışlandım, susturulmak istendim
İtirazım duyulmasın diye, boğulmak istendim

Hak, özgürlük taleplerim, faşistlere ters düşmüştü 
Zalim "beyaz Türk"ler sürüsü, başıma üşüşmüştü

İnsan hak ve özgürlüğü, tehdit diye algılandı 
Darbeci anayasa, bu önyargıyla kurgulandı

Hakk’a aykırı her şey, kolay kondu anayasaya
İslam’ı isteyince, hemen çağrıldım istifaya

Resmi ideoloji dayattı, despot anayasa
Farklılıkları yok etti, darbeci faşist yasa

Bu anayasaya "red" oyu verdim, aynı mecliste
Böyle oluştu, adımı yazdıkları "kara liste"

Hakk’ı kısmen haykırınca, sistemce karalandım
İstifa baskısıyla, generallerce sorgulandım

Evren, adeta çıldırmıştı, aykırı düştüm diye
Hemen sokulmak istendim, askere uygun çizgiye

İtiraz ettim, uymadım, dayatılan düşünceye
Büromun kapısı kırılıp, zarar verildi her şeye

Korkutmak istediler, hatta tehdit ettiler ölümle
Evimin kapısını zorlayıp, saldırdılar zulümle

Teslim olmadım korkuya, tavrımı sürdürdüm yine
Evren konuştu, "seçtiğimize pişman olduk" diye

Ondan sonra, sistem hedef yaptı, düşmanca davrandı
Hak, özgürlük yanlı çabam, hep dışlanarak kınandı

Birçok vetolar geldi, şu "kara liste"nin peşinden
Parti kurdum, aday oldum “veto” geldi Evren’den

Talep edince, hakkım olan bürokratik kadroyu
Bir de bu sebeple yedim, Kenan Evren’den vetoyu

Bakan Cantürk demişti, "yazık ettin istikbaline
Başörtüsünü savunmakla, zarar verdin kendine"

Cantürk devamla, "iflah olmaz askere ters düşen
Bu ülkede siyaset yapamaz, farklı yol seçen"

Sistem çok rahatsız olmuş, iyice dışlamıştı
Kemalizm’e uyumsuz olunca, linç uygulamıştı


Rabb’imizin Hidayetiyle Şereflenip Müslüman Oldum

Bunaldım bütün bu zilletten, şirkten, fesattan
Hak arayışım kaynaklandı, temiz fıtrattan

Sorguladım ahvalimi ve aradım hidayeti
Yaşadım, şirkten-tevhide manevi bir hicreti

Bu samimi yönelişle, ulaştım hidayete
Rabb’imizin de lütfuyla, ondan gelen rahmete

Kur’an’la teçhiz olarak, kaçındım tağuttan, şirkten
Resulullah’ı örnek alıp, arındım kirlilikten

Şirkten, münkerden kaçıp, Allah’a hicret ettim 
Pisliklerden arındım, tevhidle şereflendim

“La ilahe illallah” deyip, Müslüman oldum
Tehlikeli sayıldım, düşman yerine kondum

Merhametle çağırınca, tüm insanları tevhide 
Yargılandım hep DGM’de, maruz kaldım tehdide

Türkçülüğü terk edip Mü'min oldum, "dönek" dediler
Hemen vurdular, nasıl "dönek"lik bu, söyletmediler

Evet Rabb'imin lütfuyla döndüm, şirkten İslam’a
Bu "dönek"lik şeref getirdi, yönelince Kur’an’a

Yazardım, sağcı Tercüman'da ve ulusçu Hergün'de
Düşüncem zan alanında, İslami kimlik sürgünde

O zaman baş tacı etti sistem ve ulusçu kesim
Pek çok imkân tanındı, gür çıksın diye bâtıl sesim

İslamî kimlik döndüğünde, hayat dışı sürgünden
Tevhidi bakış oldu artık, yazılarımda gündem

Hakkı haykırınca medyada ve haftalık Selam’da
Artık DGM savcıları, takipçiydi arkamda

Siyasi mahkemelerde, yok edildi hürriyetim
Hedef alınıp yargılandı, İslami şahsiyetim

Partilerin Durumu ve Teklifleri

Uğraştılar, sistemin içine tekrar geri çekmeye
Bazı partiler başladı, yeni teklifler getirmeye

Defalarca teklifler geldi, Erbakan ve Kutan’dan
Tek delil gösteremediler, rehberimiz Kur’an’dan

Yolları gayri İslami'ydi, delili yoktu İslam'dan
O halde nasıl tabi olurum, ayrılıp da davamdan?

Dediler ki: "Seni parlamenter, ya da başkan yapalım"
"Yahut partimizin ön safında, iyi bir yer açalım”"

İmanım izin verseydi, belki dönerdim geriye
Parlamenter, bakan olurdum, katılıp bir partiye

Belki bunları elde etmek, hoş gelirdi nefsime
Aldatıcı sebepler de bulurdum, her hal kendime

Ancak, akıdem izin vermez; laikçe hükmetmeye
Zillete, ilkesizliğe ve Kur’an’ı ketmetmeye

Razı olanlar bu sapmaya, makam ihtirasıyla
Dünyevileşip ilkesini yer, zan ve hevasıyla

"Laik, demokrat, Atatürkçüyüm" der, ikrah olmadan
"Bu sözü ikrah'sız söylemek”", çıkarırken imandan

"Hüküm ancak Allah'ın", nihai olarak İslam’da
Laik yasa yapar, hevayla hükmedilen makamda

Allah’ın hükmünü reddeder, laik meclis, hükümet
Vahiyle gelen emirse; "Allah'ın hükmüyle hükmet"

Yaklaşmaz, şirkle hükmetmeye tevhidi iman
Bak,"Vahiyle hükmetmeyen"e, kâfir der Kur’an

Kim ki dini almaz ise, ancak Kur’an ile sünnetten
Kültür, zan ve hevayı din sayar, çıkamaz hiç zilletten

Bir yanda parlamenter makamı, zillet içinde
Diğer yandaysa, zindan ve hicret, izzet içinde

Şirki terkle,"Allah taraftarı" olup, buldum izzeti
Şeref getirdi zindan ve hicret, terk edince zilleti

"Aptal" dedi bazısı, reddedince "ikbal" teklifini
Dediler; "tevhidi tercihle, kararttın istikbalini."

Dediler ki: "Vekil, bakan olurdun, istikbalin parlaktı."
Bu sözler, tevhidi yok edecek, bilinçsiz bir tuzaktı

Rabb'imin lütfuyla muhafaza oldum, korundum
Gayri İslami yolları reddederek, arındım

Arkadaşımdı, birçok yüksek bürokrat ve bakan 
Tüm yollar açıktı, ikbale, zenginliğe çıkan

Rabb'in izniyle reddettim, çıkar eksenli hayatı
Tevhid yolunda riske attım, dünyadaki rahatı

Sarıldım, Kur’an ve sünnetten gelen yönteme
Allah için hep uzak durdum, bâtıl sisteme

Hak yolda direndim, reddederek geri dönmeyi
Hatırladıkça iğrendim, sistemdeki her şeyi

Bulaşmaktan kaçındım, aynı pisliğe ve şirke 
Diğer insanları da çağırdım, tağutu terke

İman ettim tevhide, teslim oldum Allah'a 
Bağlandım Kur'an'a ve örnek Rasûlüllah'a

Allah'a ve Rasulüne, lâyık olmak istedim
"Birinci öncelikli tehdit", düşman ilan edildim

 

Rabbimiz korusun ve ayağımızı sabit kılsın
Tevhid yolunda şâkir, âbid ve vahye şâhid kılsın

Yorum yazın

* Bu formu kullanarak girdiğiniz bilgilerinizin saklanmasını ve size ulaşım için kullanılabileceğini onaylıyorsunuz.

İslam’ı isteyince, hemen çağrıldım istifaya!

by İlkav Editor
3,1K 👁
A+A-
Reset
Bugün 12 Eylül darbesinin yıl dönümü. Bilindiği üzere cahiliye döneminde "Türk-İslam sentezini esas alan milliyetçilik ideolojisi"nin önde gelen bir müntesibi olan Mehmet Pamak, o süreçte Maliye Bakanlığında Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken darbecilerin oluşturdukları Danışma Meclisinde Çanakkale Üyesi olarak yer alır.
 
Rabbimizin hidayetiyle şereflendikten sonra, Almanya'da muhacir olarak bulunduğu 1999-2000 yıllarında geçmişini ve o süreci değerlendiren ve henüz hepsi yayınlanmamış bulunan şiir formunda bir kitap hazırlar. İşte bu kitapta yer alıp internet ortamında kısmen yayınlanan Danışma Meclisi günlerini ve sonrasını değerlendiren şiirlerinin tamamını 12 Eylül'ün yıldönümü vesilesiyle sizlerle paylaşıyoruz
 
1981-1983 Darbe (Danışma) Meclisinde Durum
 
Darbe meclisinde, ulusçuluk yaptım, alkışlandım
İslam’dan her bahsettiğimde, yuh çekilip dışlandım
 
Ancak meclis dışında, özgür hissederdim kendimi
Kemalist meclis bir kâbustu, arttırırdı derdimi
 
İslam'ı terennüm ettikçe, bu yolda yalnız kaldım
İkbal makamında sıkıldım, baskılardan bunaldım
 
Darbeciye karşı, mecliste savundum tesettürü
Sıralara vurup "yuh" çekti, zalimlerden bir "sürü"
 
"Türkçüler" de horladı, tesettür konusunda beni
Rahatsız olup sorguladım, "Türk-İslam sentezi"ni
 
Sentezin ilk tarafı, memnun ediyordu her nefsi
İslam, bir slogan da olsa, rahatsız etti herkesi
 
Allah’ın ayetlerini okuyunca, laik mecliste
Kimse yanıma yanaşmıyordu, meclisteki kuliste
 
Bağnaz bir tepkiyle dışlandım, susturulmak istendim
İtirazım duyulmasın diye, boğulmak istendim
 
Hak, özgürlük taleplerim, faşistlere ters düşmüştü 
Zalim "beyaz Türk"ler sürüsü, başıma üşüşmüştü
 
İnsan hak ve özgürlüğü, tehdit diye algılandı 
Darbeci anayasa, bu önyargıyla kurgulandı
 
Hakk’a aykırı her şey, kolay kondu anayasaya
İslam’ı isteyince, hemen çağrıldım istifaya
 
Resmi ideoloji dayattı, despot anayasa
Farklılıkları yok etti, darbeci faşist yasa
 
Bu anayasaya "red" oyu verdim, aynı mecliste
Böyle oluştu, adımı yazdıkları "kara liste"
 
Hakk’ı kısmen haykırınca, sistemce karalandım
İstifa baskısıyla, generallerce sorgulandım
 
Evren, adeta çıldırmıştı, aykırı düştüm diye
Hemen sokulmak istendim, askere uygun çizgiye
 
İtiraz ettim, uymadım, dayatılan düşünceye
Büromun kapısı kırılıp, zarar verildi her şeye
 
Korkutmak istediler, hatta tehdit ettiler ölümle
Evimin kapısını zorlayıp, saldırdılar zulümle
 
Teslim olmadım korkuya, tavrımı sürdürdüm yine
Evren konuştu, "seçtiğimize pişman olduk" diye
 
Ondan sonra, sistem hedef yaptı, düşmanca davrandı
Hak, özgürlük yanlı çabam, hep dışlanarak kınandı
 
Birçok vetolar geldi, şu "kara liste"nin peşinden
Parti kurdum, aday oldum “veto” geldi Evren’den
 
Talep edince, hakkım olan bürokratik kadroyu
Bir de bu sebeple yedim, Kenan Evren’den vetoyu
 
Bakan Cantürk demişti, "yazık ettin istikbaline
Başörtüsünü savunmakla, zarar verdin kendine"
 
Cantürk devamla, "iflah olmaz askere ters düşen
Bu ülkede siyaset yapamaz, farklı yol seçen"
 
Sistem çok rahatsız olmuş, iyice dışlamıştı
Kemalizm’e uyumsuz olunca, linç uygulamıştı
 
 
Rabb’imizin Hidayetiyle Şereflenip Müslüman Oldum
 
Bunaldım bütün bu zilletten, şirkten, fesattan
Hak arayışım kaynaklandı, temiz fıtrattan
 
Sorguladım ahvalimi ve aradım hidayeti
Yaşadım, şirkten-tevhide manevi bir hicreti
 
Bu samimi yönelişle, ulaştım hidayete
Rabb’imizin de lütfuyla, ondan gelen rahmete
 
Kur’an’la teçhiz olarak, kaçındım tağuttan, şirkten
Resulullah’ı örnek alıp, arındım kirlilikten
 
Şirkten, münkerden kaçıp, Allah’a hicret ettim 
Pisliklerden arındım, tevhidle şereflendim
 
“La ilahe illallah” deyip, Müslüman oldum
Tehlikeli sayıldım, düşman yerine kondum
 
Merhametle çağırınca, tüm insanları tevhide 
Yargılandım hep DGM’de, maruz kaldım tehdide
 
Türkçülüğü terk edip Mü'min oldum, "dönek" dediler
Hemen vurdular, nasıl "dönek"lik bu, söyletmediler
 
Evet Rabb'imin lütfuyla döndüm, şirkten İslam’a
Bu "dönek"lik şeref getirdi, yönelince Kur’an’a
 
Yazardım, sağcı Tercüman'da ve ulusçu Hergün'de
Düşüncem zan alanında, İslami kimlik sürgünde
 
O zaman baş tacı etti sistem ve ulusçu kesim
Pek çok imkân tanındı, gür çıksın diye bâtıl sesim
 
İslamî kimlik döndüğünde, hayat dışı sürgünden
Tevhidi bakış oldu artık, yazılarımda gündem
 
Hakkı haykırınca medyada ve haftalık Selam’da
Artık DGM savcıları, takipçiydi arkamda
 
Siyasi mahkemelerde, yok edildi hürriyetim
Hedef alınıp yargılandı, İslami şahsiyetim
 
Partilerin Durumu ve Teklifleri
 
Uğraştılar, sistemin içine tekrar geri çekmeye
Bazı partiler başladı, yeni teklifler getirmeye
 
Defalarca teklifler geldi, Erbakan ve Kutan’dan
Tek delil gösteremediler, rehberimiz Kur’an’dan
 
Yolları gayri İslami'ydi, delili yoktu İslam'dan
O halde nasıl tabi olurum, ayrılıp da davamdan?
 
Dediler ki: "Seni parlamenter, ya da başkan yapalım"
"Yahut partimizin ön safında, iyi bir yer açalım”"
 
İmanım izin verseydi, belki dönerdim geriye
Parlamenter, bakan olurdum, katılıp bir partiye
 
Belki bunları elde etmek, hoş gelirdi nefsime
Aldatıcı sebepler de bulurdum, her hal kendime
 
Ancak, akıdem izin vermez; laikçe hükmetmeye
Zillete, ilkesizliğe ve Kur’an’ı ketmetmeye
 
Razı olanlar bu sapmaya, makam ihtirasıyla
Dünyevileşip ilkesini yer, zan ve hevasıyla
 
"Laik, demokrat, Atatürkçüyüm" der, ikrah olmadan
"Bu sözü ikrah'sız söylemek”", çıkarırken imandan
 
"Hüküm ancak Allah'ın", nihai olarak İslam’da
Laik yasa yapar, hevayla hükmedilen makamda
 
Allah’ın hükmünü reddeder, laik meclis, hükümet
Vahiyle gelen emirse; "Allah'ın hükmüyle hükmet"
 
Yaklaşmaz, şirkle hükmetmeye tevhidi iman
Bak,"Vahiyle hükmetmeyen"e, kâfir der Kur’an
 
Kim ki dini almaz ise, ancak Kur’an ile sünnetten
Kültür, zan ve hevayı din sayar, çıkamaz hiç zilletten
 
Bir yanda parlamenter makamı, zillet içinde
Diğer yandaysa, zindan ve hicret, izzet içinde
 
Şirki terkle,"Allah taraftarı" olup, buldum izzeti
Şeref getirdi zindan ve hicret, terk edince zilleti
 
"Aptal" dedi bazısı, reddedince "ikbal" teklifini
Dediler; "tevhidi tercihle, kararttın istikbalini."
 
Dediler ki: "Vekil, bakan olurdun, istikbalin parlaktı."
Bu sözler, tevhidi yok edecek, bilinçsiz bir tuzaktı
 
Rabb'imin lütfuyla muhafaza oldum, korundum
Gayri İslami yolları reddederek, arındım
 
Arkadaşımdı, birçok yüksek bürokrat ve bakan 
Tüm yollar açıktı, ikbale, zenginliğe çıkan
 
Rabb'in izniyle reddettim, çıkar eksenli hayatı
Tevhid yolunda riske attım, dünyadaki rahatı
 
Sarıldım, Kur’an ve sünnetten gelen yönteme
Allah için hep uzak durdum, bâtıl sisteme
 
Hak yolda direndim, reddederek geri dönmeyi
Hatırladıkça iğrendim, sistemdeki her şeyi
 
Bulaşmaktan kaçındım, aynı pisliğe ve şirke 
Diğer insanları da çağırdım, tağutu terke
 
İman ettim tevhide, teslim oldum Allah'a 
Bağlandım Kur'an'a ve örnek Rasûlüllah'a
 
Allah'a ve Rasulüne, lâyık olmak istedim
"Birinci öncelikli tehdit", düşman ilan edildim
 
 
 
Rabbimiz korusun ve ayağımızı sabit kılsın
Tevhid yolunda şâkir, âbid ve vahye şâhid kılsın

Yorum yazın

* Bu formu kullanarak girdiğiniz bilgilerinizin saklanmasını ve size ulaşım için kullanılabileceğini onaylıyorsunuz.

İLKAV


İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı

Editör'ün Seçimi

Son Yazılar

İLKAV Teknik Komisyon