Cumartesi, Haziran 22, 2024
Ana sayfa HABERLER İlkav’da İftar ve Kadir Gecesi Programı Gerçekleştirildi…

İlkav’da İftar ve Kadir Gecesi Programı Gerçekleştirildi…

by İlkav Editor
5,4K 👁
A+A-
Reset

Programa Kur’an tilaveti ile başlandı. Ardından vakıf yönetim kurulu üyesi Emrullah Ayan’ ın konuşmasına geçildi.

Ayan, konuşmasında Kadir Gecesinin öneminin Ku’ra’nın o gece inzal edilmesinden kaynaklandığını belirterek, bizlerin de Ramazan ayının içinde saklı olan Kadir Gecesi’ne  teberrüken 27. gecesinde bu vesile ile bir araya geldiğini ifade etti. Kur’an’ın okunup anlaşılması gerekliliği üzerinde duran Ayan, anlamı düşünmeden yapılan hatimlerin ve okunan Kur’an’ların harfleri, resimleri seslendirmekten öte bir anlam taşımadığını söyledi. Vakfın, Ku’ran’ın mesajının anlaşılıp yaygınlaştırılmasında önemli bir fonksiyon gördüğünü belirterek, herkesin bu ecirden payını alması için katkıda bulunması ,taşın altına elini koyması gerektiğinin altını çizdi.

İslam dünyasının bugün büyük bir saldırı ile karşı karşıya olduğunu belirten Ayan “ Cuma günü Dünya Kudüs Günü’nü kutlayacağız. Ancak her Ramazan biz Müslümanlarla dalga geçer gibi bir melanet işleyen ABD, İsrail vb. batılı güçler bu sefer Gazzeli kardeşlerimize saldırmaktalar. Çoluk çocuk kadın demeden ateş kusan İsrail’e Hamas muhteşem bir direniş örneği göstermektedir. Katil Siyonist İsrail hırsını masumlardan almakta ve azı istisna dünya ülkeleri, satılık arap rejimleri sadece izlemekte veya cılız kınama mesajları ile geçiştirmektedirler. Bir tarafta ise geçen sene sıcak Ramazan günlerinde şahit olduğumuz Mısır Adeviyye meydanında Müslüman kardeşlerimiz canlarını hiçe sayarak modern firavunlara Gavlu-Leyl (Yumuşak söz) ile direniyorlardı. Ümmetin onurunu savunuyorlardı.. Mısır’da da İhvan direnişi hala devam ediyor. Suriye’de de yine direniş ama farklı biçimde sürüyor. Ümmetin çeşitli coğrafyalarında, çeşitli şekillerde kafirlere, müstekbirlere ve işbirlikçilerine karşı mücadeleler sürecektir. Bizler de buradan onları selamlıyor, Allah’ın onların ve bizim ayaklarımızı sabit kılması için dua ediyoruz. Bugün Kudüs tutsaktır, Mekke -Medine tutsaktır. Şam tutsaktır. Allah günlerini döndürecek ve Kur’an’ın aydınlık iklimine ümmet mutlaka kavuşacaktır. Bunlar birbirinden ayrı olaylar değildir. Elhamdülillah artık Müslümanlar birbirlerinden daha hızlı haberdar olup, dertleri ile dertleniyor, dünya müstekbirlerinin oyun ve tuzaklarını açık görebiliyorlar. Biz iyi müminler olur, Ku’ran neslini inşa etmede üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek, kafirler bizlere zarar veremez. Bu gece vesilesi ile halimizi ıslah etmesi ve Kur’an’ın yolundan bizi ayırmayarak ümmetin selametini sağlaması  için Rabbimize dualarımızı eksik etmeyelim inşallah. ” diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra Şeyho Duman hoca kürsüye gelerek öncelikle direnişe devam eden Gazze’den Cibaliye Belediye başkanı ile yapmış olduğu telefon görüşmesinden bahsederek oradaki Müslümanların selamlarını iletti. Allah’tan sabır ve zafer niyaz etti. Daha sonra sohbete geçen Şeyho Duman hoca, Duhan ve Kadir surelerinin kısa tefsirlerini verdi. Günümüz ile irtibatlı yanlış Kadir Gecesi ve Ramazan algılayışı ve biz Müslümanların gerçekte ne yapması gerektiğine ilişkin somut örnekler eşliğinde Ku’ran ayetleri ışığında konuyu anlattı.

Ekitap için tıklayın

Hocamız, bu günlerin Kur’an’ın gündeme gelmesi açısından çok önemli zamanlar olduğunu, Allah’ın zikrinden (Kur’an’dan) yüz çevirenleri bu dünyada da ahrette de rahata eremeyeceği sıkıntılı bir hayatın beklediğini ifade ederek sözlerine başladı. Ramazan dolayısı ile gündeme çıkan din adına söz söyleyenlerin hiç birisinin Kur’an’ın mesajını anlatmadığını, çerçöp işlerle ve tamamen yeni ibadetler ihdas eden boş, şunu okursan şu olur, şu dua şurada okunur gibi zaten bozuk olan toplumun din anlayışını daha da iğdiş eden safsatalarla oyaladığını belirtti. Hocamız konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Müminin hayatı aydınlıktır. Hadid Suresinde “Onlar benim nurum ile yürürler” demektedir. Yani benim emir ve yasaklarımın ışığında Bu tutum bu dünya ve ahiretin garantisidir. Bildiğimiz gibi Rabbimiz Bakara Suresinde Kur’an’ı Ramazan ayında indirdiğini belirtir.  İnsanlara yol gösterir, hidayetten de çeşitli deliller ve furkan vardır. Furkan iyi ve kötülüğü birbirinden ayırt etme özelliğidir. Furkan o yolu tutanların kazanacakları bir haslettir. Bundan sonra ise oruç emredilir.

Müslümanım demenin bir anlamı vardır. Ben Allah’ın göndermiş olduğu selamet diyarına girdim demektir. Artık ben ilahi emir ve yasaklara teslim oldum demektedir. Günümüzde Müslümanlık sadece dilde kalıp amellere yansımamaktadır. Amelsiz bir din anlayışı yaygınlaşmaya başladı. Bakara Suresinde Ey Müslümanlar “kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın” demektedir. Bu ayet trafik ve verem haftalarında dile getirilmektedir. Halbuki bu ayetin sebeb-i nüzulü anlatılırken sahabe şöyle anlatır. Müşriklerin baskısı sonucu Habeşistan’a göç etmiştik. Orda işlerimiz iyileşti, büyüdük. Din konusunda gevşekliğimiz baş gösterdi. Bunun üzerine bu ayet indi. Allah’ın tehlike dediği şey dünyevi bir takım menfaatların elden çıkması değil, ahirete etki edecek emir ve yasaklara ittibada gevşekliktir. Zinhar dünya ile meşguliyet bizi Allah’tan ve Resulü’nün yolundan, misyonundan alıkoymasın. Bugünkü Müslümanların da en büyük tehlikesi dönem dönem olduğu gibi dünyevileşme belasıdır. Dünyanın aldatıcı olduğu Kur’an’da birçok ayette belirtilir.

Gazali “Bütün hataların başı dünya sevgisidir” der. Bunu eskiden beri yanımızda olan arkadaşların şimdiki halinden görebiliyoruz.

Sizi diriltecek olan davetimize icabet edin diyor ayette. Demek ki, davet bizi diriltecektir. Bilesiniz ki, Rabbiniz size çok yakın. Haşyet insanın hayatında yapacaklarını yapmadan önce Rabbinin murakabesini düşünmektir. Huşu ise ibadetler için geçerlidir.

Kadirin Gecesi Nedir?

Duhan suresinde “Onu mübarek bir gecede indirdik” diyor Kuran. Neden “onu” diyor da Kur’an demiyor. Kadir Suresi de aynı şekilde “onu” zamirini kullanıyor. Bu zamir Kur’an’a mı gider yoksa bütün peygamberlere inen vahyi mi kasteder? Bence ikincisi. Leyletü’l-Kadr: Kadirin gecesidir. Buna kadir gecesi demek yanlış olur. Bir şeyler hatırlatıyor. Takdirin gecesi. Tesbit etme, ölçme biçme, tercih edip ayarlama gecesi. Her türlü vahiy gecesi. Klasik anlayış 1000 ayı 83 yıla çevirmiş ve bir ömre tekabül ettirip bu geceyi ihya edince kolayca kurtulabilineceğini öğretmiştir.1000 ay burada çokluktan kinayedir. Arapçada mecazi kullanımlar vardır bizim dilimizdeki gibi. Bu da onlardan biridir. Biz onu bereketli bir gecede indirdik. Yeryüzünde faydalı olan şeyler Kur’an’da indirme (tenzil) kelimesi ile kullanılır. Rabbimiz de Kur’an’ı indirmiştir. Tenzil- İnzal tartışması gereksiz bir tartışmadır. Bir delile dayanmaz. (İnzal-birden, Tenzil-parça parça) Berat gecesi ise bu yüzden uydurmadır. Nüzul kavramı ise daha farklıdır. Seni ben alemlere merhamet ettiğim için gönderdim.

Bereket ve takdir aynı gecededir. Rabbinden bir merhamet olarak hep insanlığı uyarmışızdır. Gelelim Kadir gecesine. “Şüphesiz biz onu takdirin gecesinde indirdik.”  Kader nedir? Biz neyi yaratmışsak onu belli bir kaderle yaratmışız. Tabi tarihte dört halifeden sonra gelenler kaderi bozup, imandan kadere teslim olmaktan başka çaremiz yoktur, benim sizin başınızda olmam kaderinizdir şekline dönüştürmüşlerdir.

Kader ölçüp biçip belli özelliklerini takdir edip biçimlendirmedir. Onu indirdiğimiz gece yaratılan her mahluka özellikleri vahyolundu demektir. Ayette “yaratma da emretme de bana aittir” diyor. Yaratmayı biliyoruz. Peki, emr ne? O işte vahiydir. Vahiy ikiye ayrılır. Fıtri emir,  teşrii emir.  Arının bal yapması, çiçeğin açması, insanın özellikleri gibi fıtri emir. Teşrii emir peygamberler aracılığı ile gelen vahiyler. İşte bu gecede bütün varlıkların takdiri gerçekleşmiştir. “Ey Muhammed sen Kadirin gecesinde ne oldu bilir misin? Tabi bilmiyor. Konuyu açıyor. 1000 aydan hayırlıdır ifadesi mecazidir. Kadirin gecesi aklımıza gelen her türlü süreden hayırlıdır demek istemektedir. Sayı çokluktan kinayedir. Melekler, Cebrail Rablerinin izni ile sabaha kadar her yere emir için uğraştılar. Bütün kainattaki varlıkların ölçülmüş kanunları indirildi. Güneş doğuncaya kadar devam etti. Halk gerçekleştikten sonra emir (Teşrii Vahiy) gerçekleşmektedir bu gecede. Rabbimizin devamlı yaratma üzerinde bir işte olduğunu da unutmayalım.

İbadetlerimize hurafeleri sokmadan Rabbimize tabi olalım. Meleklerin cennete hoş geldiniz dediği salih kullarının arasına Rabbimiz bizi ilhak eylesin inşallah.(Amin) “

Program birlikte kılınan yatsı ve teravih namazından sonra sona erdi.

 

Yorum yazın

* Bu formu kullanarak girdiğiniz bilgilerinizin saklanmasını ve size ulaşım için kullanılabileceğini onaylıyorsunuz.

İLKAV


İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı

Editör'ün Seçimi

Son Yazılar

İLKAV Teknik Komisyon