Cuma, Haziran 14, 2024
Ana sayfa HABERLER Mehmet Pamak – Zincirleri Kırmalıyız (Kendi Sesinden Şiir)

Mehmet Pamak – Zincirleri Kırmalıyız (Kendi Sesinden Şiir)

by İlkav Editor
74 👁
A+A-
Reset

Mehmet Pamak – Zincirleri Kırmalıyız (Kendi Sesinden Şiir)

Bugün, laik Kemalist rejimin statüko dininde “seküler kutsal” sayılan günlerden birisi, 23 Nisan…

Bir asır önceden bu yana çocuk zihinlere yönelik seküler saldırı ve işgal hâlâ devam ediyor…

Okulları kışla ve seküler tapınak haline getiren ve eğitimi, zorba bir seküler öğütüme dönüştüren devlet politikası insafsızca sürüyor…

Çocuklar okullardaki sekülerizm dinin ritüellerinde Kemalizm dininin ilahına secde ettiriliyor, ona tapınmaya yönlendiriliyor.

Ekitap için tıklayın

Ulusal Öğütüm Bakanlığı tarafından, çocukların bulundukları okullardaki putun önünde tazim ve rükûya, hatta bazı okullarda secdeye yönlendirilmeleri yetmiyor gibi, bir de 81 ilin çocuklarının temsilcileri bugün Anıtkabir’e tâzim için götürüldüler ve modern türbe ziyaretine zorlandılar.

Hâlbuki bizzat M.Kamal, “devrim kanun”larıyla geleneksel türbeleri ve türbe ziyaretini yasaklamıştı. Ama eski Yunan tanrıları için yapılan tapınakların benzeri en büyük modern türbe ve Kemalizm dininin merkezi tapınağı, üstelik Kâbe’ye de alternatif gösterilme azgınlığı ile Ankara’da yapılmıştı.

On yıllardır sürdürülen zihinsel işgalin muhatabı çocuklar da siyasilerin rutin tapınma ritüellerinde malzeme olarak kullanılarak büyük zulüm yapılıyor.

İşte hem okullardaki seküler işgal ve kamalist öğütüme hem de putun önünde tazime zorlanarak yapılan büyük zulme itiraz edip zorba dayatmalara karşı muhalefet bilinci ve haklarımız için mücadele azmi oluşturmak amacıyla yazdığım şiirimi bugün paylaşmak istedim.

Rabbimiz hayırlı uyanışlara ve haklarımızı almak, körpe zihinlere yönelik işgali sonlandırmak için anlamlı direnişlere vesile kılsın inşaAllah.

Mehmet Pamak’ın 2005 yılında kaleme aldığı “Zincirleri Kırmalıyız” Şiirini kendi sesinden istifadenize sunuyoruz.

ZİNCİRLERİ KIRMALIYIZ…

(2005 yılında Ankara’da yazıldı)

Batının isteği; “Kur’an’ı kapatın, kadını açın”
Özü; “Seküler ve laik olun, İslam’dan uzaklaşın”

İşte böyle kuruldu, Kemalist ve laik ulus devlet
Bu sebeple yaşandı, büyük bozgun, yozlaşma ve zillet

“Çağdaş uygarlık” adına reddedildi, tevhîdî iman
İrtica yaftasıyla horlandı, İslam ile Müslüman

Şer’î hukuka son verildi ve kaldırıldı Hilafet
Kemalist laiklikle, İslam’a yapıldı muhalefet

Zalimce uyguladılar, birçok emperyalist projeyi
Halkı dönüştürmek için, değiştirdiler alfabeyi

Batıdan alındı, alfabe, hukuk, kültür ve kıyafet
Şirk, fesad ve zulümle, halklara dayatıldı esaret

Türkçü kemalizmi dinleştirip dışladılar ümmeti
Bu yüzden, tüm ülkeyi kuşattı “ulusçuluk” illeti

Köpekler serbest bırakıldı, bağlanıp da taşlar
Büyük zulümle koparıldı, nice mâsum başlar

Seküler zincire vuruldu, Kur’an ve Müslüman
Tehdit ve düşman ilan edildi, tevhidî iman

Kur’an; câmide mahkum, Diyanet; sanki gardiyân
Aydınlığı karanlık kuşattı, toplumu tuğyân

Allah’la aldatıldı halk, şirke bulaştı iman
Yaygınlaştı dinde tahrifat, ruhlarda isyan

İslâmi hayat; eğitim, hicap, cemaat yasak
Okul; tek tip cahiller üreten seküler tuzak

Öğretmen; seküler rahip, okul; sanki tapınak
Çocuk zihinler işgal edildi, korkutularak

Kutsala karşı üretildi, seküler kutsallar
Tarih diye yutturuldu, uydurulmuş masallar

Kemalizm din sayılarak, devlet ilah yapıldı
Devlete ve kurucusuna törenlerle tapıldı

Fıtrat kirlendi, insan kuşatıldı resmi dinle
Uyanıp sorgulamasın diye, özgür zihinle

Okullar kışla gibiydi, faşizm kol geziyordu
İtiraz edeni, hiç acımadan eziyordu

“Rahat- hazır ol” komutuyla başlatıldı eğitim
Resmi tören ve din kıskacında tek tip öğütüm

Bu dine tâbi, hatta İmam Hatip, İlâhiyât
Seküler projeyle yapıldı, dinde tahrifat

Müslüman halkı yozlaştırdı, bu seküler kültür
Laik devletçe yasaklanıp, horlandı tesettür

Keyfilik, baskı, yasak ülkemize hâkim oldu
Hak, adalet rafa kalktı, zorbalık kâim oldu

Hukuk yok edilip, adalet alındı askıya
Yargı alet oldu, bu ideolojik baskıya

Yargı, sistemin elinde sanki bir kırbaç oldu
Halklar zulme uğradı, adalete muhtaç oldu

Her farklılık, aykırılık, hemen tehdit sayıldı
İslam’a ve Kürtlüğe, düşmanca saldırıldı

İdeolojik tornadan geçti, yeni nesiller
Genç zihinleri kirletti, kör taklitçi sefiller

Ruhlar esir oldu, düşünce atıldı zindana
Temel haklar yok sayılıp, zulmedildi insana

Kemalist dogma konunca, Hakka iman yerine
Kara bulutlar abandı, ülkemiz üzerine

Legal devlet yetmedi, halkı hizaya sokmaya
Darbeci çeteler vardı, kargaşa çıkarmaya

Çete, alkol, uyuşturucu, ilk mektebe indi
Ekin, nesil fesada uğradı, insan tükendi

Tefessüh etti sistem, seksen yılda çürüdü
Yolsuzluk, yoksulluk, kokuşmuşluk, aldı yürüdü

Böylece öğütüldü şahsiyet, bozuldu fıtrat
Niteliksiz topluma yol açtı, büyük tahribat

Sonuç; kimlik bunalımı ve fikir sarhoşluğu
Heva, zan ve misyoner doldurdu, doğan boşluğu

Serbest okunsa Kur’an, özgürce anlatılsa Hak
Hiç bu fesada kanar mı, Müslüman olan bir halk?

Kur’an kurtulsa, Diyanet denetimli zindandan
Tevhid topluma inse, minaredeki ezandan

İslam doğru anlatılsa, câmi durmasa âtıl
Hak kâim olsa, şüphesiz zail olacak bâtıl

Müslüman! Zilletten kurtul, onurunu çiğnetme
Zulmetme, zulmettirme, direnişi hiç terk etme

Bil ki, hakları bedelsiz vermez, zulmeden alçak
Özgürlük armağan edilmez, fethedilir ancak

Kalk! İtiraz et, hesap sor; hakkını al zalimden
Yoksa güç alıp, beslenir; suskun, zelil halinden

Hakk’a vurulmuş zinciri, mutlaka kırmalıyız
Baskı ve yasağa rağmen, Hakk’ı haykırmalıyız

Yorum yazın

* Bu formu kullanarak girdiğiniz bilgilerinizin saklanmasını ve size ulaşım için kullanılabileceğini onaylıyorsunuz.

İLKAV


İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı

Editör'ün Seçimi

Son Yazılar

İLKAV Teknik Komisyon