Cumartesi, Haziran 22, 2024
Ana sayfa CUMA HUTBELERİ Hutbe: Kur’an, Bizim Şerefimiz Fedâ Olsun Her Şeyimiz

Hutbe: Kur’an, Bizim Şerefimiz Fedâ Olsun Her Şeyimiz

by İlkav Editor
397 👁
A+A-
Reset

Hutbe: Kur’an, Bizim Şerefimiz Fedâ Olsun Her Şeyimiz
                      
“Şüphesiz bu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondan hesaba çekileceksiniz.” (Zuhruf: 44)
Kardeşlerim, bugün Hicrî Recep ayının 5’i 1444/Cuma

Değerli mü’minler, şerefimiz olan Kur’an’ı yakma sapkınlığını gerçekleştiren alçak ve açık kâfirleri protesto etmek büyük sorumluluğumuzdur. Bu konudaki sorumluluklarını yerine getirme hassasiyeti taşıyanları takdir ediyoruz. Şüphesiz ki Allah (c) Kur’an’a yönelik bu alçakça saldırıyı gerçekleştiren ve ona bu imkânı tanıyan tüm kâfirleri, dünyada zelil edecek, âhirette ise şedit bir azap onları bekleyecektir. Zalimler için yaşasın Cehennem.
Ancak, Kur’an’ı telaffuz etme anlamında okuyan, fakat hükmetme makamında onun hayatı inşâ edecek hükümlerini uygulamayıp hevâya dayalı laik yasalar teşri’ ederek bu şirk yasalarıyla hükmeden ve buna rağmen bu yaptığının Kur’an’a ve İslâm’a da uygun olduğunu iddia ve iftira eden kimseye karşı itiraz edip hesap sormak çok daha büyük bir sorumluluk değil midir?
Laik Kemalist yasalarla haramları helâl yapan, “laiklik İslâm ile bağdaşır”, “din bireyseldir”, “paranın dini imanı olmaz” diyen, kamu alanına Kur’an’ı müdahale ettirmemeyi İslamî gösteren ve üstelik kendisinin “sırat-ı müstakim üzere olduğunu”, “hak olduğunu” iddia ve iftira edip “Hak din” anlayışını tahrif etmeye çalıştığı halde “Suret-i Hak’tan ve İslâm’a dost görünen” mi daha tehlikelidir ve İslâm’a daha büyük zarar vermektedir? Yoksa açık bir düşmanlıkla Kur’an’ı yakan, düşmanlığı açıkça bilinen açık bir kâfir mi?
Üstelik Kur’an’ı yakan alçak kâfir, Allah’ın koruması altındaki Kur’an’a ve İslâm’a hiçbir zarar veremeyeceği gibi Müslümanların daha da bilinçlenip Kitab’ına daha çok sarılmasına sebep olur. Camilerde Kur’an okuyup zahiren Kur’an’ı kitabım diye sahiplenerek suret-i Hak’tan görünen ise, Hak olanı, söylem ve uygulamaları ile Batıla bulaştırmak suretiyle ve “Allah ile aldatarak” zihinleri bulandırıp dönüştürerek “dindar kesimleri” ve hatta birçok “Müslüman’ı”, son yüz yılın hiçbir döneminde olmamış, daha baskıcı dönüştürme projeleri uygulayan Mustafa Kamal ve Kamalist darbe süreçlerinde bile başarılamayan ölçüde yüksek bir oranda laikleştirmeyi başarmış bulunmaktadır.
Haydi, dürüstçe söyleyin, Kur’an’ı yakan bu İsveçli kâfir mi, yoksa Kur’an’ı aşağılayıp yasaklayarak hayattan kovan ve terör estiren politikalarla katliamlar yaparak İsveç’in de içinde olduğu emperyalist kâfir Batının küfrünü zorla bu topluma kabul ettirmeye çalışan, İslam’ı tehdit ve düşman ilan edip on yıllardır baskı altında tutan Mustafa Kamal ve Kemalistler mi İslam’a ve Kur’an’a daha büyük düşmanlık ve saldırı yapmışlardır?
Hepinizin kabul edeceği açık gerçeğe göre en büyük düşmanlığı yapan ve Batılı kâfirlerden daha büyük zararı veren adı bu topluma ait olup devşirilmiş bulunan Batıcı laik Kemalistler olduğu halde, bugün Mustafa Kamal’ı sürekli tazimle anarak onun şirk ilkeleriyle toplumu yönetenleri, sürekli Atatürkçü nutuklar çekenleri, aktif biçimde destekleyenlerin, İsveçli bir kâfiri protesto ederek sorumluluklarını yerine getirmeleri mümkün müdür?
Peki Müslümanlar, neden açık düşman olan bir kâfir Kur’an’a saldırdığında gösterdiği tepkinin binde birini, suret-i Hak’tan görünüp Hakkı batılla uzlaştırmaya çalışarak İslâm’a daha büyük zarar verenlere göstermemektedirler? Bu büyük çelişkiyi aşarak tutarlı olmayanların, açık kâfirin Kur’an yakmasına gösterdikleri tepkinin sorumluluklarını yerine getirmeye yeteceğini ve Allah nezdinde kendilerine ecir kazandıracağını sanmaları, büyük bir yanılgı değil midir?
Üstelik bu çelişkiyi yaşayanlar, “Allah’ın indirdikleriyle hükmetmemek” yanında bir de İslâm’ın laiklikle bağdaştığını iftira ederek tahrifata da yol açanları, eleştirip protesto etmek bir yana bir de hem kendileri “aktif destek” verip taraf olmakta hem de davetin muhatabı kitleleri de İslâm’a bu büyük zararı verenlere destek olmaya çağırmaktadırlar.
İşte İsveç’te, şerefimiz olan Kur’an’ı yakma alçaklığını gerçekleştiren zelil ve hayvandan aşağı bir kâfiri lanetlediğimiz bu süreçte, Müslümanlar zaviyesinden yaşanan bu büyük çelişkiye dikkatinizi çekip halimiz üzerine bir daha düşündürmek ve bu hâli ıslah çabası göstermek zaruretini bir de bu vesileyle gündeme getirmek istedim.
Rabbimiz, bütün bu konularda sorumluluklarımızı bütüncül biçimde idrak edip gereğini hakkıyla yerine getirmeyi ve razı olduğu kullarından olmayı hepimize nasip etsin inşâAllah.
27.01.2023
 

Not: Bu haftaki hutbemiz, Mehmet PAMAK’ın geçtiğimiz günlerde İsveç’te gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim’i yakma eyleminden dolayı yazdığı makaleden hutbeleştirilmiştir

Yorum yazın

* Bu formu kullanarak girdiğiniz bilgilerinizin saklanmasını ve size ulaşım için kullanılabileceğini onaylıyorsunuz.

İLKAV


İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı

Editör'ün Seçimi

Son Yazılar

İLKAV Teknik Komisyon