Cumartesi, Temmuz 20, 2024
Ana sayfa HABERLER Kur´an Kadir Gecesinde indirilmeye başlandı…

Kur´an Kadir Gecesinde indirilmeye başlandı…

by İlkav Editor
874 👁
A+A-
Reset
Kur'an Kadir Gecesinde indirilmeye başlandı…
 
İLKAV olarak 2019 yılı Ramazan ay'ında gerçekleştirdiğimiz iftar ve Kadir Gecesi programımızı tekraren yayınlıyoruz.

İLKAV´da İftar ve Kadir Gecesi Programı Gerçekleştirildi

İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı-İLKAV gönüllülerinin katılımları ile  geleneksel hale gelen iftar ve Kadir Gecesi programı İLKAV konferans salonunda gerçekleştirildi. Çocuk, kadın, yaşlı, genç, aile büyük bir katılımla gerçekleşen programda beraber iftar yapılarak akşam, yatsı ve teravih namazları eda edildi.
Program Kur’an tilaveti sonrası İLKAV gençlerinin Hüseyin Gazi ve Pursaklar’da Suriyeli yetim çocukları giydirme faaliyetlerini anlatan slayt gösterisi ile başladı. Ardından Vakıf Başkanı Emrullah Ayan’ın Kur’ân’ın doğduğu bu ay ve gecenin Kur’an’dan kaynaklı bir kutsallık içerdiğini bu yüzden de Kur’ân’ın hep öncelikli ve belirleyen olması gerektiğini belirten kısa bir selamlama konuşmasından sonra Teravih namazı öncesi Şeyho Duman hoca “Kadrin Gecesi “ hakkında kısa bir  sohbette bulundu.
Duman konuşmasında; bugünlerin Kur’an’ın gündeme gelmesi açısından çok önemli zamanlar olduğunu, Allah’ın zikrinden (Kur’an’dan) yüz çevirenleri bu dünyada da âhirette de rahata eremeyeceği sıkıntılı bir hayatın beklediğini ifade ederek sözlerine başladı. Müslümanlardaki gevşeklik, dinden uzaklaşma, bozulma ve ailelerin çöküşüne dikkat çeken  konuşmacı, ehli kitabın yolu gibi Müslümanların da savrulduğunu ifade etti. Daha önceleri baskı ve yasaklama zamanlarında Müslümanlar çok daha İslâmî yaşantı ve mücadelelerine sarılırken, göreceli özgürlük ortamında İslâmî yaşantıların bozulduğunu hatırlattı.Allah’ın yardımı ne zaman diyecek noktaya gelen, ama öncesinde ellerinden gelen herşeyi yapan Müslümanların yerini, gevşekliğin en uç noktasının hüküm ferma olduğu Müslüman tiplerinin aldığını sözlerine ekledi.
 
Kur’an’ın anlaşılmasından ziyade, onun güzel okunması, ciltler dolusu tecvit kitapları hazırlanması, güzel yazılması gibi Rasul’ün mesajından uzaklaştırıcı meselelerle halkın oyalandırıldığını ifade etti. Rabbimizin Kur’an’ı Müslümanlara bir rehber ve yol gösterici olarak göndermesine rağmen tarih içinde insanların bunu asıl maksadından saptırdığını belirterek Kadir suresinin açıklamasına geçti.
Kadir’in Gecesi Nedir?
Kur’an’da Kadir Suresi olarak geçen surenin doğrusu Kadrin Suresidir aslında. Bir olayın vukua geldiği gecedir. Kadrin olduğu gece. Peki Kadir nedir. Rabbimiz A’raf Suresinde “Yaratma da emretme de bana aittir” diyor. Yaratmadan sonra emretme yani görev ve iş verme hususlarının hepsi Kadrin gecesinde yapıldı demektir. Yani Kur’an ve onun da içinde bulunduğu âlemlerin, varlıkların mesajı o gece indirildi.Duhan suresinde “Onu mübarek bir gecede indirdik” diyor Kuran. Neden “onu” diyor da “Kur’an” demiyor? Kadir’in Suresi de aynı şekilde “onu” zamirini kullanıyor. Bu zamir Kur’an’a mı gider yoksa bütün peygamberlere inen vahyi mi kasteder? Bence ikincisi. Leyletü’l-Kadr: Kadirin gecesidir. Buna Kadir Gecesi demek yanlış olur. Bir şeyler hatırlatıyor. Takdirin gecesi. Tesbit etme, ölçme biçme, tercih edip ayarlama gecesi. Her  türlü vahiy gecesi. Klasik anlayış 1000 ayı 83 yıla çevirmiş ve bir ömre tekabül ettirip bu geceyi ihyâ edince kolayca kurtulabilineceğini öğretmiştir. 1000 ay burada çokluktan kinayedir. Arapça’da mecâzî kullanımlar vardır bizim dilimizdeki gibi. Bu da onlardan biridir. Biz onu bereketli bir gecede indirdik. Yeryüzünde faydalı olan şeyler Kur’an’da indirme (tenzil) kelimesi ile kullanılır. Rabbimiz de Kur’an’ı indirmiştir. Tenzil- İnzal tartışması gereksiz bir tartışmadır. Bir delile dayanmaz. (İnzal-birden, Tenzil-parça parça) Yani Kuran için Cebrail yeterdi. Niye diğer meleklerden bahsediliyor. Çünkü bunlar tüm emirleri fecre kadar yeryüzüne indiriyorlar.
Bereket ve takdir aynı gecededir. Rabbinden bir merhamet olarak hep insanlığı uyarmışızdır. Gelelim Kadir gecesine. “Şüphesiz biz onu takdirin gecesinde indirdik.”  Kader nedir? Biz neyi yaratmışsak onu belli bir kaderle yaratmışız. Tabi tarihte dört halifeden sonra gelen Emevîler kader kavramını bozup, imandan kadere teslim olmaktan başka çaremiz yoktur, “benim sizin başınızda olmam kaderinizdir” şekline dönüştürmüşlerdir.
Evren üç şeyle kaimdir.
1-Varlık- Halk ile ilgilidir. Canlılar ve cansızları kapsar.
2-Emir yaratilan canlılara ait bir kavramdır.
3-Ruh insana ait bir kavramdır.
Emir nev’inden olan ruh sadece insan ve cinlere ait olan kısımdır. Kader ölçüp-biçip belli özelliklerini takdir edip biçimlendirmedir. Onu indirdiğimiz gece yaratılan her mahluka özellikleri vahyolundu demektir. Âyette “yaratma da emretme de bana aittir” diyor. Yaratmayı biliyoruz. Peki, emr ne? O işte vahiydir.
Vahiy ikiye ayrılır. Fıtrî emir, teşriî emir. Arının bal yapması, çiçeğin açması, insanın özellikleri gibi fıtrî emir. Teşriî emir peygamberler aracılığı ile gelen vahiyler. İşte bu gecede bütün varlıkların takdiri gerçekleşmiştir. Emir’den kasıt sadece Kur’an vahyi değildir. Kâinatı ilgilendiren her türlü iş, eylem ve takdirin adıdır. Bu tabi ki Kur’an vahyini de kapsar.
“Ey Muhammed sen Kadir’in gecesinde ne oldu bilir misin?” Tabi bilmiyor. Konuyu açıyor. 1000 aydan hayırlıdır ifadesi mecâzîdir. Kadir’in gecesi aklımıza gelen her türlü süreden hayırlıdır demek istemektedir. Sayı çokluktan kinayedir.                                            Melekler, Cebrail Rablerinin izni ile sabaha kadar her yere emir için uğraştılar. Bütün kainattaki varlıkların ölçülmüş kanunları indirildi. Güneş doğuncaya kadar devam etti. Halk gerçekleştikten sonra emir (Teşriî Vahiy) gerçekleşmektedir bu gecede.
Rabbimizin devamlı yaratma üzerinde, bir işte olduğunu da unutmayalım. Bu bağlamda Rasulullah (SAV)’e farz olan bize ise fıkhî manada sünnet-i müekkede olan gece kalkış ve namazını ihmal etmememiz gerekmektedir. Geceler ihyâ olursa gündüzler de hayır olacaktır.
İbadetlerimize hurafeleri sokmadan Rabbimize tabi olalım. Meleklerin “cennete hoş geldiniz” dediği salih kullarının arasına Rabbimiz bizi de ilhak eylesin inşallah. (Amin) 
Program birlikte kılınan yatsı ve teravih namazından sonra sona erdi.
 
Programın videosu aşağıda istifadenize sunulmuştur. 

Yorum yazın

* Bu formu kullanarak girdiğiniz bilgilerinizin saklanmasını ve size ulaşım için kullanılabileceğini onaylıyorsunuz.

İLKAV


İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı

Editör'ün Seçimi

Son Yazılar

İLKAV Teknik Komisyon