Üye Ol  -  Şifremi Unuttum?
Facebook
 
 
> Küresel İfsadın Fıtratı ve Doğal Dengeyi Bozması ile İnsanlığın Y...

> Emperyalist Sömürü, İşgal ve Katliamların Sonucu Olan Mültecilik;...

> Halimizi Sorgulamak – 7...

> Pamak: Halimizi Sorgulamak – 6...

> Pamak: Şu Hâlimize Bakın, Hâlâ Rabbimize Sığınıp Tevbe Etmeyecek ...

   
 
Hesap İsmi: İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı
Para Cinsi: Türk Lirası (TL)
Şube/Hesap: Kızılay Şub. / Hesap No: 2000614-4
IBAN: TR550020300002000614000005
En Çok Okunanlar

Anasayfa  >   DİĞER  >  2007
 
İlkav Yaz Okulu Sertifika Töreni Yapıldı.
Tarih: 17/07/2007
   


İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı’nın (İLKAV) geleneksel olarak düzenlediği “Yaz Okulu” 3 haftalık bir programın ardından öğrencilerin rol aldığı sertifika dağıtım töreniyle sona erdi.

ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZDİR


İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı’nın (İLKAV) geleneksel olarak düzenlediği “Yaz Okulu” 3 haftalık bir programın ardından öğrencilerin rol aldığı sertifika dağıtım töreniyle sona erdi.

25 Haziran’da başlayan ve Kur’an-ı Kerim, Siyer, İlmihal Bilgisi, Biyografi, Drama-Tiyatro, Müzik, El Becerisi ve Resim, Spor, Yüzme, Yorum-Güzel Konuşma ve Rehberlik gibi zengin bir içeriğe sahip olan programdaki dersler vakıf bünyesinde bulunan gönüllü öğretmenler tarafından verildi.
Çocuklar geleceğimiz, umuda yürüyüşümüz, gelecek nesillerle aramızdaki bağdır. İstikbalimizin teminatı olması, İslami kimlik ve değerlerimizi, insani erdemlerimizi koruyup geliştirerek gelecek nesillere taşıma fonksiyonu görmesi gereken ve en önemlisi yaratılış gayemize uygun bir biçimde yaşamak üzere, fıtrat ile vahyi bütünleştirerek ateşten korunması gereken evlatlarımızdır. İşte gözümüz gibi korumamız ve canımızdan aziz bilip Kur’an ahlakıyla teçhiz ederek yetiştirmemiz gereken bu değerli yavrularımız, bugün cahiliye sisteminde, medyada, okulda, sokakta ve çevrede sürekli bir kirlenmeye muhataptır. Yozlaşmanın, ahlaksızlığın yaygınlaştığı, uyuşturucu kullanmanın, şiddet ve çeteleşmenin ilköğretim yaşı seviyelerine kadar indiği resmi eğitim kurumlarında, resmi ideoloji dayatma ve kuşatması altındaki ezberci eğitim sisteminde kişilikleri öğütülmekte, körpe zihinleri beyin yıkama programlarıyla işgal edilmekte, ruhları kirletilip fıtratları bozulmaktadır. İşte baskı ve ezberciliğe dayalı bu ideolojik ve militarist eğitim sisteminde bu derece kuşatılıp kirletilmekte olan çocuklarımızın gönüllü katılımının ve haz duyarak devam etmelerinin sağlandığı, bu tür arındırıcı ve sahih bilgiyle inşa edici eğitim faaliyetleri son derece verimli sonuçlar vermekte ve çocuklarımızın fıtratın yolunda, kendileri olmanın hazzını tatmalarını sağlamaktadır.

Bu tür yaz kurslarıyla, çocukların kendi dinlerini sahih bilgi kaynaklarından öğrenmelerini sağlayarak, ahlaklı, bilgili, becerikli bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini söyleyen kurs yöneticileri; “Yaz Okulu programlarımıza olan ilgi her geçen yıl artmaktadır. Kursumuz 8-11 ve 12-15 yaşları arasında öğrencilerden oluşan dört gurup halinde düzenlendi. Bu yıl programımıza 45 Kız ve 55 Erkek olmak üzere toplam 100 öğrenci katıldı. Üç hafta süren yaz okulu ders programımız, öğrencilerin yıl boyu çeşitli vesilelerle yaşadıkları kirlenmelerden arınmaları ve temiz fıtratlarının vahiyle buluşturulması düşüncesine göre hazırlandı. Bunun yanında öğrencilerin kişisel yeteneklerinin geliştirilmesi, psikolojik ve sosyal davranışlarında, birbirleriyle iletişimlerinde olgunlaşmaları, şahsiyetlerinin gelişiminde vahyin belirleyici olması ve yaşantılarına, doğru bir istikamet çizmesi için gereken temel bilgilerin verilmesi hedeflendi. Öğrencilerin derslere aktif olarak katılımı sağlanarak, işlenen konular hakkında düşündüklerini ifade etmelerine imkân tanınarak öz güvenlerini geliştirmeleri amaçlandı. Bunu büyük ölçüde gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Velilerden aldığımız olumlu tepkilerin yanı sıra çocukların da gelecek yıllarda düzenlemeyi düşündüğümüz programlara yeniden katılmak istemeleri bu düşüncemizi desteklemektedir” şeklinde açıklamalarda bulundular.

Kurs programında yer alan derslerin içeriği konusunda da bilgi veren yöneticiler; “Derslerimiz zengin bir içeriğe sahip olmakla beraber, çocuklarımızın anlayabileceği bir seviyede işlendi. Verilen teorik bilgiler film, sinevizyon ve diğer argümanlar ile desteklendi. Ayrıca pratiğe yönelik uygulamalar ile verilen bilgiler pekiştirilmeye çalışıldı. Kur’an-ı Kerim derslerinde namaz surelerinin Arapça ve mealleri açıklamalarıyla birlikte verildi. İyi insan ve iyi Müslüman olmayı sağlayacak, ahlakı güzelleştirecek davranışlara yön veren hadisler ezberletildi. Dersler hep bir diyalog ortamı içerisinde geçtiği için çocukların surelerden, ayetlerden ve hadislerden ne anladıkları üzerinde özellikle duruldu. Ayrıca o döneme ait tarihi bilgiler verilerek bir nevi tarih çalışması da yapılmış oldu. Siyer Bilgisi derslerinde Hz. Peygamberimizin hayatı Kur’an rehberliğinde anlatılarak O’nun güzel örnekliği ile ilgili bilgiler verildi. İlmihal derslerimizde iman, tevhid, şirk gibi kavramsal konuların dışında Allah’ın sıfatları, anne-baba-çocuk ilişkileri, akraba ve çevre ilişkileri, namaz, hacc, oruç, zekat, infak, israf konularında öğrencilerin bilgi ve pratik kazanmaları sağlandı. Biyografi derslerinde ise İslam tarihinde ve günümüzde tevhid ve adalet çizgisinde mücadele etmiş örnek şahsiyetler işlenerek onların hayatları ve mücadeleleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Yorum-Güzel konuşma derslerinde kurs öğretmenleri tarafından belirlenen konular hakkında çocukların karşılıklı münazara yapmaları amaçlandı. Konuların daha çok güncel olaylardan seçilmesindeki amaç yaşadığımız olaylar hakkında öğrencilerin düşüncelerini öğrenmek ve bir Müslüman olarak nasıl değerlendirmeleri gerektiği konusunda yardımcı olmaktı. Özgürlük, Savaş ve Çocuk, Ahlak, Anne-Baba ve Çocuk İlişkileri, Eğitim, Filistin-Irak konularımızdan bazılarıydı. Rehberlik derslerindeki amacımız ise çocuklarımızı tanımak, ilgi alanlarını tespit ederek bu alanlar hakkında bilgiler vermekti. Müzik derslerimizde değişik sanatçı ve grupların marşları öğretildi. Drama-Tiyatro derslerinde çocuklara bu konularda teorik derslerin yanı sıra kurs bitiminde sergilemek üzere drama ve tiyatro çalışmaları yapıldı. Spor konusunda uzman bayan ve erkek öğretmenlerimiz eşliğinde çocukların kurs süresince değişik spor eğitimleri almaları sağlandı. Ayrıca Anfa Tesislerinde bulunan yüzme havuzlarında çocukların ders saatleri dışında iyi vakit geçirmelerine çalıştık. Bir takım eksiklik ve aksaklıklara rağmen iyi bir sezon geçirdiğimize inanıyoruz. Her geçen yıl bu eksikliklerimizi gidererek çocuklarımızın dinlerini öğrenmeleri, onun pratiklerini yapmalarını sağlamak amacıyla değişik çevrelerden konularında uzman kardeşlerimizle bilgi alışverişine devam ediyoruz. Dileğimiz, çocuklarımızın geleneksel ve modern cahiliyenin çürümüşlüğünden kurtularak sahih bir İslami bir kimlik temelinde onurlu, ahlaklı, erdemli hakkı ve adaleti temsil eden bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır” dediler.

15 Temmuz’da, çocuklar aldıkları eğitimleri sergilemek üzere velilerinde katıldığı bir kapanış programı düzenlediler. Programa ilgi bir hayli fazlaydı. Sunuculuğunu kurs öğrencilerinden Rümeysa Yılmaz ve Yavuz Selim Özkaya’nın yaptığı program iki öğrencinin okuduğu Kur’an-ı Kerim ve Türkçe açıklamasıyla başladı.

İlkav’ın tanıtıldığı sinevizyon gösteriminden sonra İlkav Başkanı Mehmet PAMAK kısa açış konuşmasında şu hususlara değindi; “1988 yılında İLKAV’ı kurarken, geleneksel ve modern cahiliye ile kuşatılmış, üstelik resmi ideoloji dayatan bir sistemin baskısı altında kendisi olmasına ve kendisini özgürce gerçekleştirmesine fırsat verilmeyen, jakoben modernleştirme projeleriyle zorbaca İslami kimliğinden koparılan ve İslami kimlik ve değerleri tehdit ve düşman ilan edilen halkımıza, Kur’an’ın belirleyiciliğinde ve Resulullah’ın (s) güzel örnekliğinin çağlar üstü rehberliğinde ortaya konulacak sahih din anlayışını ulaştırmak amacını güttük. Yaklaşık 18 yıldır aynı amaç istikametinde, Kur’an ve sahih sünnet ekseninde doğru bir din anlayışını, kendimiz ve çocuklarımızdan başlayarak bütün topluma ulaştırmaya çalışıyoruz. İlk Kur’an nesli misali bir neslin ortaya çıkarılmasına ve ümmetin vahiyle yeniden inşası projesine mütevazı katkılarda bulunmaya çalışıyoruz. Üzerimize çullanmış seküler kuşatmadan kurtulmak, zihinlerimizi ve ruhlarımızı, pozitivist ideolojik eğitimin militarist, baskıcı işgalinden arındırmaya ve çocuklarımızı ateşten koruyucu tedbirleri almaya çalışıyoruz. Üstelik bütün bu çalışmaları resmi ideolojinin daha mutaassıp ve bağnaz davrandığı başkent Ankara’da, kapatma davası baskısı altındayken gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma imkânını ve azmini bize lütfettiği için Rabbimize hamdediyor, siz değerli kardeşlerimizin değerli katkı ve katılımlarınızdan dolayı da, sizlere dua ediyor, hepinizden Allah razı olsun diyoruz. Daha geniş imkânlarda, daha yaygın ve daha nitelikli programların uygulamasında buluşmak umuduyla, bu yılki programa katılan çocuklara başarılar diliyor, fedakâr öğretmen kardeşlerimize teşekkür ve dua ediyoruz”.

Yaz Okulunun tanıtıldığı sinevizyon gösteriminden sonra Program Koordinatörü Emrullah AYAN ise yaptığı konuşmada; Anne-Babanın çocuğun eğitiminde ve onun sevk ve idaresindeki önemine değindi.Tahrim suresi 6.ayette yer alan “…Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun….”cümlesi üzerinde duran Ayan “Amacımız İslami düşünce ,kültür ve İslami ilimler alanında öğrencilerimize genel bir bilgi sunmak ve onlara anahtar sayılabilecek ön bilgiler vermektir. Bu sayede öğrencilerimiz hem bir şeyler öğrenmiş hem de aynı zamanda birlikte yaşamanın, kaynaşmanın, kardeş olmanın hazzını tatmış oluyorlar” dedi. Program, yaz kursu müzik grubunun sunduğu marşlar, şiirler, icra edilen “Duvar“adlı dramadan ve “Özgürlükler Kuşlara Mahsustur” adlı tiyatrodan sonra birkaç öğrencinin yaptırdığı toplu dua ve yaz okulu öğretmenlerinden birinin yaptığı kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Ardından, yaz okulu süresince yapılan değerlendirmeler sonucunda ve kurs süresince gerçekleştirilen sınavlarda ve kompozisyon, şiir, karikatür, resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Ayrıca yaz okulu süresince hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan ve Allah rızası dışında hiçbir karşılık beklemeden görev yapan yaz kursu öğretmenlerine ve yardımcılarına, bir anı olmak üzere hediyeler takdim edildi. Daha sonra bütün öğrencilere, İLKAV’ın düzenlemiş olduğu yaz okulu bitirme sertifikaları dağıtıldı. Yaklaşık 3 saat süren programın sonunda bütün öğretmenler, yöneticiler, vakıf üyeleri ve yaz kursuna katılan çocuklar sahneye davet edildi. Birlikte çektirilen fotoğraflar ve teşekkür konuşmalarıyla program sona erdi.

 

Bu içerik 1678 defa görüntülendi.
 
 
Yorumlar
Yorum Ekleyin
Adınız Soyadınız
e-Posta Adresiniz
Başlık
Yorum
Kalan karakter sayısı : 6000
Güvenlik Kodu
 
 
Copyright © 2013 İLKAV - İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı
Strazburg Caddesi No:18/4 SIHHIYE/ANKARA
Telefon :  +90 (312) 229 79 76 e-posta:  iletisim@ilkav.org
İLKAV Teknik Komisyon