Üye Ol  -  Şifremi Unuttum?
Facebook
 
 
> Küresel İfsadın Fıtratı ve Doğal Dengeyi Bozması ile İnsanlığın Y...

> Emperyalist Sömürü, İşgal ve Katliamların Sonucu Olan Mültecilik;...

> Halimizi Sorgulamak – 7...

> Pamak: Halimizi Sorgulamak – 6...

> Pamak: Şu Hâlimize Bakın, Hâlâ Rabbimize Sığınıp Tevbe Etmeyecek ...

   
 
Hesap İsmi: İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı
Para Cinsi: Türk Lirası (TL)
Şube/Hesap: Kızılay Şub. / Hesap No: 2000614-4
IBAN: TR550020300002000614000005
En Çok Okunanlar

Anasayfa  >   CUMA HUTBELERİ  >  2021
 
Hutbe: Put ve putçuluk
Tarih: 12/11/2021
   


“Dedi ki: ´O halde, Allah´ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz?´ ´Yuh size ve Allah´tan başka taptıklarınıza… Siz yine de akıllanmayacak mısınız?’ ” (Enbiya: 66, 67)

Hutbe: Put ve putçuluk
“Dedi ki: 'O halde, Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz?'
'Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza… Siz yine de akıllanmayacak mısınız?’ ” (Enbiya: 66, 67) 
Değerli Müslümanlar…  Bugün, Rebiü’l-Âhir ay’ının 7’si 1443/Cuma… Rabbimiz, günlerimizi ve ömrümüzü putlardan uzak, tevhid istikametinde, şirkle mücadele kararlılığında geçirme bahtiyarlığına erdirsin.
Tarih boyunca risalet öncülerinin mücadele esaslarını tevhidi zedeleyen, tek Allah’a kulluğa mani olan put ve putçuluk oluşturmuştur. Bu putlar ister ölü ya da diri, ister canlı ya da cansız olsun fark etmez. Bilgi kaynaklarına baktığımızda putlaştırılan şahısların ya manevi önder durumunda olan salih bir zât veya siyasî bir otorite olduklarını görmekteyiz. Kur’an’da buna dair birçok örnek bulunmaktadır. Baal, vedd, suva, yeuk, yeğus, nesr, lat, menat, uzza gibi isimleri zikredilen, İbrahim (a) döneminde yaşamış olan isimleri zikredilmeyen başka birçok puttan söz eder. Belki bu yaşayan şahısların kendilerini toplumlarının kendilerini putlaştırdıklarını dahi bilmemektedirler. Burada sorumluluk onları Allah’ın yanı sıra ilah edinenlerdedir.
Hutbemin başında okuduğum âyetler topluluğunun tamamında işaret edildiği gibi İbrahim (a) yaşadığı çağın insanlarını düşünmeye sevk etmek için bir plan düşünmüş ve gerçekleştirmiştir. Ama gönülleri kör olmuş insanların düşünmelerini bekleyip hidayeti bulmaları kolay olmamaktadır. Ve hakikati düşüneceklerine İbrahim (a)’ı cezalandırmak sureti ile putlarına yardım edip, putçuluğa devam etmeyi daha cazip görmüşlerdir. Ve İbrahim’i cezalandırmışlardır. Ama o aynı kararlılıkla ve tavizsizlikle mücadelesine devam etmiştir. Rabbimiz de onun örneğini Mümtahine suresi 4. âyette kıyamete dek tüm davetçilere örnek olsun diye vermiştir.
“Sizin için İbrahim ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Hani onlar toplumlarına şöyle demişlerdi: Biz, şüphesiz sizden ve Allah'tan başka kulluk ettiklerinizden uzağız. Sizi reddediyoruz. Sizinle aramızda, siz Allah'a tek olarak iman edinceye kadar sürecek bir düşmanlık ve nefret belirmiştir.”
Nuh (a) döneminin putları için de aynı şeyler geçerlidir. Konu ile alakalı tefsir kaynaklarımız, salih ve saygın birer şahsiyet olan ismi zikredilen insanları unutmamak için heykellerinin yapıldığını ancak bir dönem sonra karşısına geçip saygı ile tapınma davranışları sergilediklerini, manevi huzurunda durmaktan huşu duyduklarını, belki de sevap almayı beklediklerini kaydetmektedir.
Muhammed (S) dönemindeki lat, menat, uzza, hubel isimli putlaştırılanlar hakkında da aynı şeyleri söylemek mümkündür. İlgili putlar Ka’be de olup her birisi bir kavmin sembolü durumunda idi. Müşrikler bu putlar aracılığı ile sözde Allah’a tapmakta idiler. Yani bu putlara tapan müşriklerin, gerek İbrahim (a)  gerekse Muhammed (a) döneminde yaşamış olan insanların kendilerince mantıklı bir açıklamaları bulunmaktadır.
Sahabe dönemine ait bir örnek daha vermek isterim. Rıdvan biatının gerçekleştirildiği yerde bulunan bir ağacı bir rivayete göre Hz. Ömer kestirmiştir. Hz. Ömer bazı Müslümanların o ağaca gerekenden fazla önem vermelerini, yolcuların orada durup bazı gereksiz davranışlarda bulunmalarını, bazı kutsama hareketlerini şirke sebebiyet vermesinden endişe ederek o ağacı kestirmiştir. Hz. Ömer’in Kur’anî, tevhidî hassasiyeti ona bunu yaptırmıştır. Tüm bu putlara tapanların cansız ağaçtan veya taştan yapılmış heykeller tapınmanın saçmalığının farkında olan aslında zeki insanlar olduklarını biliyoruz. Şöyle ki; onları bu yaptıkları davranışlara iten sebep hem nasıl cömert, iyi insanlar olduklarının hatırası hem de bu tapındıkları nesnelerin arka planında kabul ettikleri onlara ait bir ruhaniyet ve çağlara damga vuran yeniliklerin temsilcisi olduklarına ait inançtır. Yani öyle çağdaş, öyle kuşatıcı, öyle devrimci değişiklikler gerçekleştirmişlerdir ki unutulmamayı ölümsüzlüğü(!) hak etmişlerdir. İşte bu gerekçelerle gerek bu isimleri anılan, gerekse anılmayan kişiler için iyi niyetle Allah’a yaklaştırıcı âyinler, ibadetler, törenler de düzenlenmiştir, düzenlenmektedir.
Değerli Müslümanlar…
İslâm dini Allah’ı her şeyin üzerinde görür, hiçbir şeyi onunla kıyaslamaz. Allah’a yapılması istenen davranışları ne peygambere ne de bir başkasına yapılmasından asla razı olmaz. Yalnız Allah’a yapılması istenen davranışların başkasına da yapılması haline şirk adını verir ve tüm insanlığı bunlardan uzaklaştırmak ister. Allah’ın karşısında gösterilmesi istenen duruş, kıyam hâli peygambere dahi gösterilemez. Böyle davranış peygamberi putlaştırmak olur.
Hiçbir insan kıyamda Allah’ın huzurundaki gibi bir davranışı hiçbir ölü ya da diriye gösteremez. Yani Allah’a hiçbir şey denk olamaz. Hem hüküm konusunda hem kendisine yapılan kulluk davranışları konusunda…
Medyaya yansıyan bir takım fotoğraflara baktığımızda heykellerin karşısında secde haline getirilmiş saf, temiz, yavrulara acıyarak bu yaptırılan eylemin İbrahim’in, Salih’in ve Muhammed (A) kavimlerinin yaptıklarından bir farkının olmadığını ifade etmek gerekir.
İslâm’ın emrettiği ve yasak kıldığı tüm ilkeler, prensipler kıyamete kadar sürecek nitelikte, netlikte ve berraklıktadır. Her döneme ait kirlilikler olacaktır. Ancak tüm bunlar Kur’an’ın aydınlığında bir toplumun şahidliğinde yok olacaktır.
Rabbimiz onun aydınlığında ve şerefinde istikamet üzere yürümeyi bizlere kolaylaştırsın. Ne mutlu Kur’an’la yol bulanlara… Yazık Kur’anî hakikatlerden habersiz yaşayanlara, ona kulak vermeyenlere, hevâlarına ve şeytanlara tabi olanlara…
12.11.2021
Hazırlayan: Hayati İSAOĞLU
 
Bu içerik 96 defa görüntülendi.
 
 
CUMA HUTBESİ YAZARI

Hayati İsaoğlu
  Diğer Cuma Hutbesi Yazıları

 
 
Yorumlar
Yorum Ekleyin
Adınız Soyadınız
e-Posta Adresiniz
Başlık
Yorum
Kalan karakter sayısı : 6000
Güvenlik Kodu
 
 
Copyright © 2013 İLKAV - İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı
Strazburg Caddesi No:18/4 SIHHIYE/ANKARA
Telefon :  +90 (312) 229 79 76 e-posta:  iletisim@ilkav.org
İLKAV Teknik Komisyon