Üye Ol  -  Şifremi Unuttum?
Facebook
 
 
>  Suud Ve İran Özelinde, Ulus Devletler Dönemindeki Statüko Dinler...

> Saltanat Döneminde Oluşturulan Statüko Dinleri Ve Müslümanlar...

> TARİH BOYUNCA TEVHİD DİNİ´NİN KARŞISINA HEP ´´STATÜKONUN DİNİ´´ Ç...

> ESARET ALTINDA PARÇALANMIŞ ZİHİNLER, ÖZGÜN VE BÜTÜNCÜL İSLAMİ DÜŞ...

> Müslüman Alim ve Öncü Şahsiyetlerin, İslam Adına Batıl Siyasete D...

   
 
Hesap İsmi: İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı
Para Cinsi: Türk Lirası (TL)
Şube/Hesap: Kızılay Şub. / Hesap No: 2000614-4
IBAN: TR550020300002000614000005
En Çok Okunanlar

Anasayfa  >   HABERLER  >  2017
 
İLKAV´da Ramazan bayram namazı yoğun bir katılımla kılındı.
Tarih: 25/06/2017
   


Namaz öncesinde vaazı Şeyho Duman hocamız verdi. Ardından İlkav´ın öncülük ettiği yardım kampanyasında Gazze´ye iletilen yardımlar hakkında bilgi verildi ve Gazze İslam cemiyetinin teşekkür yazısı okundu.

Namaz öncesinde vaazı Şeyho Duman hocamız verdi. Ardından İlkav'ın öncülük ettiği yardım kampanyasında Gazze'ye iletilen yardımlar hakkında bilgi verildi ve Gazze İslam cemiyetinin teşekkür yazısı okundu.
Bayram namazını ve hutbesini ise Emrullah Ayan hocamız verdi. Aşağıda hutbe metnini aşağıda bulabilirsiniz.
Bayram namazı münasebetiyle İLKAV'a gelen müslümanlar namaz sonrası bayramlaştı. Ardından namaza gelen çocuklara oyuncak dağıtıldı. 
 
Emrullah Hocanın bayram namazı hutbesi:
Hutbe: Gerçek Büyük Başarı
“Allah’tan daha çok ahdine vefâ gösterecek olan kimdir? O halde, akdettiğiniz şu biattan
dolayı size müjdeler olsun, işte o, fevz-i azim (büyük ve ebedî kurtuluş) budur.”
(Tevbe: 111)
 
Bir mübarek Kur’an ayı Ramazan’ı daha geride bıraktık. Rabbimiz Allah, tutmuş olduğumuz
oruçları ve yapmış olduğumuz bütün taat ve ibadetlerimizi kabul buyursun.
 
Başarı, yeryüzünde iddia sahibi herkesin ulaşmak isteyeceği bir sonuçtur. Ancak, bir mü’mini
diğer insanlardan ayıran, hedeflediği sonuçların dünya ile kayıtlı olmayışıdır. Mü’minler için
her durum ve zamanda hiç değişmemesi gereken tavır, tevhid ve adaletten ayrılmamaktır.
Kalbinde iman yer etmiş olanlar, günübirlik kazanımlar için ilahî vahyin evrensel ilkelerinden
taviz vermezler.
 
Birçok mü’minin görece dünyevî başarılar karşısında büyülendiği, bazen savrulduğu bir
dönemde neyin gerçek başarı, neyin sahte kazanım olduğunu belirlemek daha da bir önem
arz etmektedir. Bu hutbemizde Kur’an’ın yaklaşık otuz ayetinde geçen fevz-i azîm, fevz-i
mübîn ifadelerini izah etmeye çalışacağız. Genelde ayetlerin sonunda kullanılan fevz
kavramı, kurtuluş ve başarı, kazanç anlamlarına gelmektedir. Terkîbin diğer kelimeleri olan
azîm, büyük anlamına; mübîn ise apaçık, kesin anlamına gelmektedir. Fevz-i azîm, büyük
başarı, büyük kurtuluş ve büyük kazanım şeklinde ifadesini bulmaktadır.
 
Fevz-i azîm terkîbi, Kur’an’da genellikle ahirette mü’minlere verilecek ödüllendirmeler için
kullanılmakta olup dünyanın geçici nimetlerine aldanmama konusunda mü’minlere uyarılar
içermektedir. İman edip salih amel işleyenler, büyük başarıya erenlerdir. Onlara Allah’ın
ikramı, en genelde kendi rızası ve cennet yurtlarıdır. İşte gerçek kurtuluş da budur. Sırf
ahirette cehennemin azabından kurtulmak bile büyük bir başarıdır. Altlarından ırmaklar akan,
sayısız nimetler sahibi cennetlere girmek ise bambaşka bir zafer, bambaşka bir fetihtir.
“Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim
ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya
hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir.” (Al-i İmran: 185)
 
Büyük başarı, aldatıcı bir meta olan dünya nimetleriyle makam, mevki elde etmek değil,
çaba sarf etmeye değer gerçek bir ödüllenme, inkâr, boş söz ve tartışmalardan temizlenmiş
cenneti kazanmak, Allah’ın rızasını elde edip ateşin azabından kurtulmaktır. Cennete girecek
eylemler peşinde koşmak büyük bir iştir. Çünkü cennet, mü’minlerin kısacık hayatlarında
yaptıkları en kârlı ticarettir. İsterse bu ticaret, onların hayatlarına mal olsun. Sonunda güzel
bahçelerde güzel konaklar ve sayısız nimetlere kavuşmak vardır.
 
Fevz-i azîm, yeryüzüne firavunlar gibi kazıklar çakmak, çağdaş zalimler gibi gökdelenler
dikmek değil, izzetli, ilkeli bir dünya hayatı yaşamakla elde edilen ahiret hayatının
kurtuluşuna kavuşmaktır:
 
“Allah onlar için, temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte büyük
kurtuluş (fevz-i azîm) ve mutluluk budur.” (Tevbe: 89)
 
Büyük başarı, zulüm çarklarını işletmek için görev üstlenmek değil, zulme karşı savaşmak,
Allah’a itaatin gereği olan ilkelere göre hareket etmektir. Arkasından bir başka ödül (fetih,
zafer ve iktidar) gelmese de açık, hedefe ulaştırıcı, güven ve huzur kaynağı doğru bir yolda
yürümek başlı başına büyük bir kurtuluştur. Ayrıca Allah’a ve elçisine itaat etme eylemi,
özünde kendi ödülünü de taşımaktadır. Allah’a kayıtsız şartsız itaat etmek, hesaplaşma
gününden ve cennetteki sınırsız nimetlerden önce elde edilen büyük bir başarıdır. Ahiretteki
nimetler ise itaat edişten dolayı verilen ödülün kat kat artırımıdır.
 
Gönüllerini iman ile dolduranlar, ürünü erken toplanan ham meyvelere değil, sabırla hasat
zamanı beklenen meyvelere talip olmalıdırlar. Kurtuluş, iman etmek, hicret etmek ve cihad
etmek gibi zorluk, meşakkat ve özveriye dayalı eylemlere talip olmaktadır. Yoksa mal yığmak,
dünyanın geçici kazançlarıyla şımarıp böbürlenmek, kendini müstağni ve ölümsüz
addetmekte değildir. Büyük başarı, yaptıkları zulümlerle sevinen, yapmadıkları şeyleri
sahiplenerek övünen müstekbirlerden olmamak, Allah’ın kendi sınırlarından çıkmayanlara
vereceği ebedî barınaklar karşılığında canlarımızı ve mallarımızı satarak onun yolunda cihad
etmek ve bu uğurda ölmektir:
 
“Getirdikleriyle sevinen ve yapmadıkları şeyler nedeniyle övülmeden hoşlananları
(kazançlı) sayma. Onları azaptan kurtulmuş olarak sayma. Onlar için acıklı bir azap vardır.”
(Al-i İmran: 188)
 
Büyük başarı, cehennemliklerin uzun uzun azarlanıp rezil edildiği, her pisliklerinin teşhir
edilip çeşit çeşit sıkıntılara uğratıldıkları bir zamanda dünya hayatında haktan ayrılmadığı,
sabırla direnmeyi tavsiye ettiği için tevhîdî ilkelerde sebattan dolayı sıkıntılardan kurtulup
bitmez tükenmez kaynaklara haiz nimet yurtlarına girmektir. Şüphesiz Allah, korunanları
başarılarıyla kurtarır, onlara kötülük dokunmak ve onlar üzülmeyeceklerdir de.
Büyük başarı, Allah’ın velisi olmak, inanmak, sakınmak, kafirlerin boş sözlerine kulak
asmamak, istikamet üzere yürümek, bundan dolayı ilk ölümden başka ölüm tatmamak, Allah
tarafından hiçbir azaba uğratılmamak, toplantı günü kötülükleri örtülen ve ebedî cennetlere
girenlerden olmaktır.
 
Büyük başarı, Allah’tan sadece mü’minlere erişen ve kafirleri kıskandıran nimetlere
kavuşmaktır. Allah’a verdikleri sözlerinde durmanın ve temiz kalışlarının karşılığı olarak
verilen nimetler, yeryüzünün kısa vadeli isteklerinden, lüzumsuz ağırlıklarından ilahî bir
ağırlama ile dünyada tadılan güzellikleri gölgede bırakan, unutturan bir nitelik taşır.
Allah’a, dünyada iken sahip olduklarından güzel borçlar vermek, iman edip salih ameller
işledikleri için ilahî lütufla kötülüklerinin örtülmesi, aşağılayıcı sonuçlardan korunmak, ateş
halkından değil, cennet halkından olmak… İşte büyük başarı, büyük kurtuluş, büyük
kazanım, büyük zafer budur.
 
Yerkürede geçici bir sürede imtihan için bulunduğumuzu unutup dünyevî başarılar peşinde
koşmak, var oluşumuzun anlamından bizi koparacaktır. Rabbimiz, bizi neden bir fetih
gerçekleştiremediğimizden, iktidara gelemediğimizden değil, kulluk görevimizi yapıp
yapmadığımızdan, tevhid ve adalete uygun bir hayat tarzı sürdürüp sürdürmediğimizden
muaheze edecektir.
 
Büyük kazanımın ne olduğuyla ilgili Rabbimizin bildirimleri bize öğretmektedir ki, kalıcı başarı
için kalpleri uyandırıp dirilten, güzel âkıbeti hedefleyen bir ruh hali içinde davranışlarımızı
düzenlemeliyiz. Mü’minler Allahu Teâlâ tarafından, geçici, dünyevî başarılara benzemeyen,
elden çıkmaz, tükeneceğinden korkulmaz, arkasından ölümün gelmediği ve azabın da
zaafların da hastalıkların da tehdit etmediği bir sonuca yöneltilmektedir. İşte büyük başarı,
böyle bir nimet için çalışmaktır. Ardından koşulması gereken ödül, ilahî rızadır. İnsanoğlunun
yeryüzünde ömür tükettiği kazançlar, ebedî mutluluklar ile kıyaslandığında hem çok önemsiz
hem de değersizdir. O halde, dünyanın geçici menfaatleri karşılığında cennetten vazgeçmek
değil dünyanın aldatışlarına kapılmadan canlarımız ve mallarımızla Allahu Teâlâ’dan cenneti
satın almamız gerekir. En güzel sonuç muttakîler içindir. İşte büyük başarı, işte gerçek
kurtuluş budur!
25.06.2017
 
İLKAV´da Ramazan bayram namazı yoğun bir katılımla kılındı.
İLKAV´da Ramazan bayram namazı yoğun bir katılımla kılındı.
İLKAV´da Ramazan bayram namazı yoğun bir katılımla kılındı.
İLKAV´da Ramazan bayram namazı yoğun bir katılımla kılındı.
İLKAV´da Ramazan bayram namazı yoğun bir katılımla kılındı.
İLKAV´da Ramazan bayram namazı yoğun bir katılımla kılındı.
İLKAV´da Ramazan bayram namazı yoğun bir katılımla kılındı.
İLKAV´da Ramazan bayram namazı yoğun bir katılımla kılındı.
İLKAV´da Ramazan bayram namazı yoğun bir katılımla kılındı.
İLKAV´da Ramazan bayram namazı yoğun bir katılımla kılındı.
İLKAV´da Ramazan bayram namazı yoğun bir katılımla kılındı.
Bu içerik 419 defa görüntülendi.
 
 
Yorumlar
Yorum Ekleyin
Adınız Soyadınız
e-Posta Adresiniz
Başlık
Yorum
Kalan karakter sayısı : 6000
Güvenlik Kodu
 
 
Copyright © 2013 İLKAV - İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı
Strazburg Caddesi No:18/4 SIHHIYE/ANKARA
Telefon :  +90 (312) 229 79 76 e-posta:  iletisim@ilkav.org
Dataişlem